Menu
Sepetiniz

(Yaratıcı Drama & Hızlı Okuma) Eğitmenliği Fırsat Paketi

(Yaratıcı Drama & Hızlı Okuma) Eğitmenliği Fırsat Paketi
(Yaratıcı Drama & Hızlı Okuma) Eğitmenliği Fırsat Paketi
(Yaratıcı Drama & Hızlı Okuma) Eğitmenliği Fırsat Paketi
(Yaratıcı Drama & Hızlı Okuma) Eğitmenliği Fırsat Paketi
(Yaratıcı Drama & Hızlı Okuma) Eğitmenliği Fırsat Paketi
(Yaratıcı Drama & Hızlı Okuma) Eğitmenliği Fırsat Paketi
(Yaratıcı Drama & Hızlı Okuma) Eğitmenliği Fırsat Paketi
 • Bu Eğitim fırsat paketi sayesinde 2 ayrı eğitime ve 2 ayrı Sertifikaya daha uygun fiyata sahip olabilirsiniz.


YARATICIDRAMA EĞİTMENLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI


YARATICI DRAMA NEDİR

Eğitimde yaratıcı drama; doğaçlama, rol oynama v.b. tiyatro ya da drama tekniklerinden yararlanılarak bir grup çalışması içinde bireylerin, bir yaşantıyı, bir olayı, bir fikri, kimi zaman bir soyut kavramı ya da bir davranışı, eski bilişsel örüntülerinin yeniden gözden geçirildiği “oyunsu” süreçlerde anlamlandırılması, canlandırılmasıdır. Eğitim ve öğretimde yaratıcı dramanın işlevi oldukça önemlidir.

YARATICI DRAMA EĞİTİMİNİN AMACI

Drama yönteminde, bütün duyu organları kullanıldığı için çocuğun dikkat, algılama, dinleme, konuşma, bedeni de kullanarak anlatma ve yorumlama gibi iletişim becerileri gelişmektedir. Böylece sorunlarını ifade edebilmeyi ve yorumlamayı öğrenir. Drama, çocuğun utangaçlık, çekingenlik vb. olumsuz duygulardan arınmasını sağlar.

     Yaratıcı Drama Eğitmenliği İle Yetiştireceğiniz Bireyler;

 • Hayal gücünü geliştirir,
 • Bağımsız düşünebilmeyi sağlar,
 • İş birliği yapabilme özelliğini geliştirir,
 • Sosyal ve psikolojik duyarlılık yaratır,
 • Dört temel dil becerisini ( konuşma, dinleme, okuma, yazma ) kazandırır, dilin kullanım alanlarını ve kalitesini zenginleştirir,
 • Sözel olmayan iletişimin öğrenilmesini sağlar,
 • yaratıcılık ve estetik gelişimini sağlar,
 • Etik değerlerinin gelişmesine olanak sağlar,
 • Kendine güven duyma, karar verme becerilerinin gelişmesini sağlar,
 • Kaslarını hareket ettirirken yeni yöntemleri bulmayı, denemeyi ve bedenini çok yönlü geliştirmeyi sağlar,
 • Çevresindeki canlı ve cansız varlıkları tanıma ve algılamayı öğretir,
 • Hata yapma korkusu olmaksızın yeni davranışlar geliştirmeyi sağlar,
 • Drama sanat formlarına duyarlılık göstermeyi sağlar,
 • Çocukta sanat eğilimlerini başlatır ve sanatı özellikle de tiyatroyu sevmesine katkıda bulunur,
 • Duygunun sağlıklı bir şekilde boşalımından yararlanmayı sağlar,
 • Duygunun denetlenmesi, onun bastırılması anlamına gelmez,
 • Bütün insanlar zaman zaman hissettikleri öfke, korku, kaygı, kıskançlık, dargınlık gibi duygularını bu temaların ifade edildiği oyunlarda rol alarak boşaltabilir ve gerilimden kurtulabilirler,
 • Çocuğun eleştirel düşünme yeteneğinin gelişmesine katkıda bulunur. Böylece çocukta olay, olgu ve kavramları bir mantık süzgecinden geçirme yeteneği oluşur ve kendisine sunulan her şeyi olduğu gibi kabullenmeden araştırıcı olmaya yönelir,
 • Öncelikle öğrencinin kendini tanımasını sağlar. Kendinde bulunan özelliklerle başkalarını karşılaştırabilme yetisi sağlar,
 • Başkaları ile benzerliklerini keşfetmesini sağlar,
 • Kendinde geliştirmek istediği yanlarıyla ilgilenmesini, kendini eleştirebilmesini sağlar,
 • Kendini ifade etmede gerek duyduğu kaynaklara ulaşma gerekliliğini fark ettirir,
 • Bilgiye ulaşmaya ve onu kullanmaya istekli duruma gelir,
 • Kendini ifade etmede güven kazanır,
 • Farklı olay ve durumlarla ilgili deneyim kazandırır,
 • Yapılan etkinlerde ele alınan konuların içeriği bakımından çocukta ahlaki, milli ve manevi değerlerin gelişmesi sağlanabilir.


HIZLI OKUMA EĞİTMENLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI

HIZLI OKUMA NEDİR ?

Zihin bir dakikada yüzlerce işlem yapabilir yüzlerce kelime okuyup anlamlandırabilir. Ancak gözlerimiz bir dakika içinde çok sınırlı sayıda kelimeyi görebilir. Hızlı okuma eğitimi sayesinde göz hızı artırılarak, zihin hızına yaklaştırılır. Sıradan bir okuyucunun, bir dakikada okuduğu kelime sayısının, en az iki katına çıkarılması işlemini ifade eder. Daha geniş bir ifadeyle, gözlerimiz, zihnimiz kadar hızlı değildir. Hızlı okuma teknikleri kursu size tam anlamıyla bunları kazandıracak.

HIZLI OKUMA NELER SAĞLAR ?
 • Zahmetsiz ve akıcı şekilde öğrenme,
 • Zamandan tasarruf etme,
 • Beyin daha iyi ilişki kurmayı öğrenir,
 • Okuma daha zevkli hale gelir,
 • Okuduğunuzu daha iyi anlar, hafızanızda tutar ve hatırlarsınız,
 • Sözcük hanenizini ve genel bilgi birikiminizi artırır,
 • Kişisel ihtiyaçlarınıza bağlı olarak farklı avantajlar sağlar.
HIZLI OKUMA EĞİTMENLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI’ NIN SİZE KAZANDIRACAKLARI
 • Okuma hızını kolayca 2-3 katına, anlama yüzdesini %90’na çıkarabilirsiniz. Sınavlarda, okul hayatınızda ve kariyerinizde bu teknikleri kullanarak hedeflerinize kolayca ulaşabilirsiniz.
 • Hızlı okumayı öğrenen öğrencileriniz sınavlarda süre problemi yaşamayacak daha başarı olacaklardır. Sizde onların başarısında yeni bir imza atmış olacaksınız. Öğrencilerinizin bir adım daha öne geçmesini sağlayacaksınız.
 • Rekabetçi iş hayatında çalışanlarının algılama, öğrenme , odaklanma, konsantrasyon davranışını geliştirmelerini, bilgilerini sürekli yenilemeleri ve devamlı öğrenmeleri çok önemli bir konudur. Bir yöneticinin günde 2 saat mail, doküman, not, evrak, rapor okuduğunu biliyor muydunuz? Bu süreyi minumum orana düşürmek artan verimliliğin ve işgücünün kuruma katkısı şüphesiz tartışılmaz.

Siz de bu eğitimin tekniklerini AkademiDuru farkıyla öğrenip üniversite onaylı sertifikanızla eğitim vermeye başlayabilirsiniz.