Menu
Sepetiniz

İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifika Programı

İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifika Programı
İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifika Programı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI

EĞİTİMİN AMACI:

Bireysel ve kurumsal öğrenme sürecini kalıcı rekabet avantajına dönüştürmek, insan kaynaklarının vazgeçilmez önceliği olmuştur. Bilgiyi üretebilen ve uygulayabilen, dolayısıyla katma değerinin sonsuzluğuna vurgu yapılan insan faktörü, İK Yönetiminin stratejik yönünü ortaya koymaktadır.

Bu noktada, hazırladığımız bu eğitim ile hedeflenen; hızla gelişen iş dünyasında insan kaynaklarının temel faaliyetlerini ve güncel kavramlara odaklanmayı, kurumların ihtiyacı olan nitelikli insan kaynakları uzmanlarının yetiştirilmesidir.

İnsan Kaynakları Nedir?

İnsan kaynakları bir organizasyonda pozisyonuna bakılmaksızın, her düzeyde hizmet veren çalışanları kapsayan bir kavramdır. Bir iş ortamında insan kaynaklarının işletmeye, bireye ve çevreye yararlı olacak biçimde, yasalara da uyularak, etkili bir biçimde yönetilmesini sağlayan işlev ve çalışmaların tümü olarak tanımlanan İnsan kaynakları yönetimi, her işletmede farklı amaçlara hizmet etmekte, farklı sorumlulukları üstlenmektedir. İnsan kaynakları ile ilgili görevleri yerine getiren insan kaynakları yönetiminin bir işletmede temel amacı, bir yandan işletmenin verimliliğini artırmak, diğer yandan ise çalışanların yaşam kalitesini yükseltmektir.

İnsan kaynakları; firmaların istihdam profilini belirleyen, iş başvurularında başvuran adaylar arasından firma kriterlerine en uygun olanları seçen, onları seçerek işe alan, şirkete oryantasyon yani uyum sağlama süreçlerini takip eden ve çalışanların firmaya ilişkin taleplerini alan departmandır. Yani “İnsan Kaynakları Nedir?” denildiğinde kısaca firmadaki tüm personelin şirkete verimli olarak firma kalitesini artırmaya yönlendirilmesinden sorumlu bir birimdir şeklinde tanımlanabilir.

Bu anlamda insan kaynaklarının dayandığı temel ilkeleri belirlemek gerekirse;
 • Çalışanların doğru şekilde geliştirilip yönlendirilerek verimliliklerini artırmak ve bu verimlilik artışının firmaya uzun dönemli kazanımlar sağlamasına yardımcı olmak
 • Çalışanların ekonomik, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılayabilecek uygulamalar geliştirmek
 • Çalışanların yetenekleri doğrultusunda kendilerini eğitebilecekleri çalışma ortamlarını oluşturmak
 • Hem firmanın hem de çalışanların hedeflerini göz önünde bulundurmak.
BU EĞİTİM PROGRAMI KATILIMCILARA NELER SAĞLAR?
 • İnsan kaynakları yönetimi kavram, ilke ve tanımlarını yapabilmek,
 • İnsan kaynakları yönetimi gelişim sürecinin anlaşılması ve personel yönetimi ile farklılıkları ortaya koyabilmek,
 • İnsan kaynakları planlama ve iş analizi süreçlerinin önemini kavrayabilmek ve bunları uygulayabilecek yetkinlikte olmak,
 • Temel insan kaynakları yönetimi işlevlerinden işgücü arama, seçme ve yerleştirme süreci hakkında kapsamlı ve uygulamaya yönelik bilgi sahibi olmak, konuyla ilgili kilit noktalara hakim olmak,
 • Etkili mülakat ve karar süreci yönetebilmek,
 • Performans değerleme ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamaya yönelik bilgi sahibi olmak bunun yanı sıra performans değerleme yöntemleri hakkında yeterli bilgi sahibi olmak,
 • İnsan kaynakları işlevlerinden hizmet içi eğitim ve kariyer planlama konularında uzman olmak,
 • İş değerleme ve ücret yönetimi süreçlerini öğrenmek, iş değerleme yöntemleri konusunda kapsamlı bilgi sahibi olmak,
 • İnsan Kaynakları uygulamalarının değerlendirilmesi ve İKY başarı göstergeleri neler olduğunu ifade edebilmek,
 • İnsan Kaynakları Bilgi Sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak.

EĞİTİM İÇERİĞİ:

 • İnsan Kaynakları Yönetimi Tanımı ve Temel Kavramları
 • İnsan Kaynakları Yönetiminin Tarihçesi, Önemi, Yararları
 • İnsan Kaynakları Planlaması ve İş Analizi
 • İşgücü Arama, Seçme ve Yerleştirme
 • Performans Değerleme ve Performans Yönetimi
 • Kariyer Planlama, Geliştirme ve Eğitim
 • İş Değerleme ve Ücret Yönetimi, Yönetim - Sendika ilişkileri
 • Personel Yönetimi ve İdari İşler
 • İKY Uygulamalarının İşletme Başarı Açısından Değerlendirilmesi

KİMLER İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ EĞİTİMİNE KATILABİLİR?

 • İnsan Kaynakları departmanında çalışan uzman ve yöneticiler,
 • Kariyerine insan kaynakları alanında yön vermek isteyenler,
 • İnsan Kaynakları danışmanları,
 • İnsan Kaynakları  alanında uzmanlaşmak isteyenler,
 • Kariyer planlaması yapan üniversite öğrencileri ve yeni mezunlar
 • Çalıştıkları kurumda İnsan Kaynakları departmanına geçmek isteyenler,
 • İnsan Kaynakları çalışanları,
 • Özgeçmişine İnsan Kaynakları ile ilgili tecrübelerini katmak isteyen çalışanlar ve öğrenciler,
 • Kişisel gelişimine katkı sağlamak isteyenler,
 • Bu alana ilgi duyan herkes katılabilir.

EĞİTİM SÜRECİ HAKKINDA BİLGİ


 • Eğitim Süresi : 30 gün
 • Eğitim Türü :Uzaktan Eğitim ile video ders
 • Belgelendirme : Üniversite onaylı sertifika
 • Sınav : Eğitim süresi (30 gün) içerisinde videolarınızı izleyip, sınavınızı en az 50 puan alarak tamamlamanız gerekmektedir. Her katılımcının 3 adet ücretsiz sınav hakkı bulunmaktadır. Sınavı başarı ile tamamlayan kursiyerlerin sertifikası bir sonraki ay E-Devlet'e yansıtılmaktadır.
 • Başvuru : Kursiyer, internet sitemizden üyelik hesabı oluşturup katılmak istediği eğitime kayıt ol seçeneği ile başvurusunu ve ödemesini yapar.


 

BURCU ÇALIŞKAN

SOSYOLOG – YAZAR - EĞİTMEN

 

Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi lisans eğitimlerini bitirmiş olup Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans Yapmıştır. Birçok makalesi, bildirileri yayınlamış ve  sempozyumda yer almıştır. Aynı zamanda Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Lisans öğrencisidir.

AC ve ICF Onaylı Profesyonel Koç olan Çalışkan; deneyimlerini, mentörlük, koçluk ve eğitmenlik aracılığı ile yaşamında performansını artırmak isteyen kişilerle paylaşmaktadır. Makaleler yazmakta, sektör etkinlikleri ve üniversitelerde konuşmacı olarak yer almakta, üniversiteler ve özel kurumlarda zaman yönetimi, iletişim, motivasyon ve yönetim eğitimleri vermekte, İnsan Kaynakları Yönetimi, Eğitimcinin Eğitimi, Takım Çalışması ve Performans Yönetimi, Etkin Yöneticilik ve Liderlik, Mülakat Teknikleri, Etkili İletişim, Diksiyon, Beden Dili, İleri Satış, Pazarlama ve İkna Teknikleri Risk Yönetimi, Stratejik Yönetim, Zeka Oyunları ve Satranç Eğitmenliği, Mental Aritmetik Eğitmenliği ve benzeri birçok eğitim ile kariyerine sınırsız yetkinlikler eklemiştir. Birçok projede yer almış ve seminerler düzenlemiştir.

2003 yılında Eğitim koordinatörü ve öğretmen olarak başladığı kariyerine 2009 yılında özel bir eğitim kurumu açarak ve halen kurucu–müdürlüğünü yaparak devam etmekte denetim birimlerinin İK süreçlerini yönetmektedir. Yetkinlik bazlı mülakat teknikleri, toplu işe alım süreçleri, eğitim, kariyer yönetimi, işveren markası, yetenek yönetimi ve çalışan bağlılığı gibi alanlarda deneyimi bulunmaktadır. Bulunduğu şehirde yerel bir gazetede yazarlık yapmakta ve kişisel gelişim ve insan kaynakları ile ilgili yazılar yazmaktadır. İngilizce, Almanca, Osmanlıca, Arapça ve Farsça iyi derecede bildiği diller arasındadır. Aynı zamanda bir Danışmanlık firması kurmuş ve danışmalık faaliyetlerine bu firma üzerinden devam etmekte, şirketlere İK danışmanlığı yapmakta, kişiye özel, kurumsal eğitimler ve danışmanlıklar vermekte, genel katılıma açık seminerlere katılmakta; Bilimsel akademik yayın çalışmalarına da devam etmektedir.