Menu
Sepetiniz

Kişisel Verilerin Korunması (KVKK) Uzmanlığı Sertifika Programı

Kişisel Verilerin Korunması (KVKK) Uzmanlığı Sertifika Programı
Kişisel Verilerin Korunması (KVKK) Uzmanlığı Sertifika Programı


AkademiDuru tarafından hazırlanan Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ilişkin eğitim kapsamında; temel ve teorik bilgilerin yanı sıra, işletmeniz nezdinde olası idari para cezaları ile karşı karşıya kalmamanız adına, dikkat etmeniz gereken asgari hususlara ilişkin somut anlatımlar ve örnek iş yerlerinde uygulamaya ilişkin hazırlanmış video çekimleri ile fiili olarak yapmanız gerekenler bilfiil uygulanarak izah edilmiştir

Öte yandan KVKK uyum sürecine ilişkin işletmeniz nezdinde hazırlanması gereken evraklara ilişkin görsel örnekler sunularak, evrak içeriklerine dair yine tamamen uygulamaya dönük anlatımlar eğitim içeriğinde tarafınıza sunulmaktadır.

Bu yönü ile Akademi Duru tarafından hazırlanan içerik, eğitimi alan kişiye, teorik anlamda temel bilgileri kavrama ile beraber bu bilgilerin işletme nezdinde ne şekilde hayata geçirileceğini açık ve basit bir şekilde ortaya koymaktadır.

Söz konusu eğitimin tamamlanması ile birlikte, konuya ilişkin bilgiler hafızanızda soru işareti oluşturmak ve unutulmaya yüz tutmak yerine işletmenizde sizleri olası idari para cezalarından koruyacak, işletmenizi KVKK uyum anlamında ileri taşıyacak somut ve etkin çözümlere dönüşecektir.

Bu noktada veri sorumlusu olan işletmenizde, almanız gereken teknik ve idari tedbirler ile fiziki uygulamalara tam anlamı ile bir hakimiyet sağlayacak olmanız, iş ortaklarınız, tedarikçileriniz, personel ve müşterileriniz ile kanuna uygun biçimde münasebet kurma ve veri güvenliği anlamında kanuna uygun bir veri sorumlusu işletme olmanız adına AkademiDuru tarafından alışılmışın dışında ; uygulamaya dönük anlatımları, örnek iş yerlerinde çekilmiş uygulama videoları, örnek dökümanları ve dokümanlara ilişkin anlatımları, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından verilen kararların incelenmesi sureti ile hazırlanmış bir eğitim, hizmetinize sunulmaktadır.

Ayrıca AkademiDuru tarafından hazırlanan eğitim içeriği kapsamında sektörel bazda özelleştirilmiş eğitim paketleri yer almakta olup, Sağlık, Ticaret ve Eğitim gibi ana sektörlere ilişkin özelleştirilmiş, uygulamaya dönük eğitimler bulunmaktadır.

Oldukça geniş ve dinamik bir alan olan veri güvenliği hukukuna ilişkin temel eğitimin yanı sıra; sektörlere özelleştirilmiş olarak sunulan eğitimlerde, bu sektörlerde hizmet veren işletmelerde somut anlatıma dayalı örnek videolar hazırlanarak, Kişisel Verilerin Korunması Kanununun uygulanmasına ve kanuna uyum sağlanmasına dair fiili uygulamalar, işletmelerin iştigal alanı, veri işleme faaliyetleri ve farklılıkları gözetilerek, katılımcıların etkin biçimde faydalanmaları adına kullanıma sunulmuştur.

Eğitim İçeriği


 • Veri Koruma Hukukunun Ulusal ve Uluslararası Gelişimi
 • 6698 Sayılı Kanun Öncesi Türk Hukukunda Veri Güvenliği
 • 6698 Sayılı Kanuna Duyulan İhtiyaç
 • Kanunun Amaç ve Kapsamı
 • 6698 Sayılı Kanuna Dair Kavram ve Tanımlar
 • 6698 Sayılı Kanunun Getirdiği Genel Yükümlülükler
 • KVKK Uyarınca Veri İşleme İlkeleri
 • Açık Rıza Ve Aydınlatma Yükümlülüğü
 • Verilerin Silinmesi- Yok Edilmesi ve Yurtdışına Veri Aktarımı
 • Teknik ve İdari Tedbirlerin İzahı
 • İlgili Kişi Hakları ve Şikayet
 • Kanun Kapsamında Personellerin Durumu
 • VERBİS Kaydı ve Yükümlüleri
 • İdari Yaptırımlar ve İtirazlar
 • Örnek Doküman Görselleri ve İzahı
 • Kurul Kararlarının İncelenmesi

KVKK UYGULAMALARI EĞİTİMİNE KİMLER KATILABİLİR ?


Söz konusu eğitime, Kişisel Verilerin Korunması Hukuku alanında çalışmak ve uygulamaya yönelik pratik kazanmak isteyen hukukçular, hukuk fakültesi öğrencileri, işletme sahipleri ile sektörel olarak hususen düzenlenmiş eğitim programları çerçevesinde, Sağlık, Eğitim ve Ticari alanda hizmet veren veri sorumluları katılım sağlayabilecektir.


Öte yandan sosyal hayatın her alanında karşımıza çıkan veri güvenliğine ilişkin hukuki düzenlemelerinde genel eğitim çerçevesinde katılımcıya sunulması sebebi ile herkesin katılımcı olabileceği bir eğitim, AkademiDuru tarafından ihdas edilmiştir.


6698 Sayılı Kanunun ve Kişisel Verileri Koruma Kurumunun işaret ettiği idari tedbirlerden birisinin de, veri sorumlusunun, personellerine, Kişisel verilerin güvenliğine ilişkin farkındalık oluşturacak eğitimleri vermesi göz önüne bulundurulduğunda, kullanıma sunulan eğitimin, veri sorumlusu tarafından, personellerine farkındalık eğitimi vermek amacı ile de kullanılabileceği açıktır.


Eğitim akabinde yapılacak olan yeterlilik sınavı sonrasında katılımcılarımız için düzenlenmiş eğitim sertifikaları da AkademiDuru tarafından katılımcılara sunulacaktır.

EĞİTİM SÜRECİ HAKKINDA BİLGİ


 • Eğitim Süresi : 30 gün
 • Eğitim Türü :Uzaktan Eğitim ile video ders
 • Belgelendirme : Üniversite onaylı sertifika
 • Sınav : Eğitim süresi (30 gün) içerisinde videolarınızı izleyip, sınavınızı en az 50 puan alarak tamamlamanız gerekmektedir. Her katılımcının 3 adet ücretsiz sınav hakkı bulunmaktadır. Sınavı başarı ile tamamlayan kursiyerlerin sertifikası bir sonraki ay E-Devlet'e yansıtılmaktadır.
 • Başvuru : Kursiyer, internet sitemizden üyelik hesabı oluşturup katılmak istediği eğitime kayıt ol seçeneği ile başvurusunu ve ödemesini yapar.


EĞİTMENLERİMİZ KİMLERDİR ?
Av. Kadir Cem Temtek
Veri Koruma Hukuku Derneği Başkanı
Av.Kerim Bahadır Ertaş
Veri Koruma Hukuku Derneği Başkan Yardımcısı


AkademiDuru tarafından hazırlanan KVKK Uygulamaları eğitimi, Kvkk Uygulamalarına İlişkin Çalışma Notları ve Uygulamaya Dönük Video Kayıtları ile eğitim anlatımları, Ankara Barosu Levhasına kayıtlı biçimde Avukatlık mesleğini icra eden, Veri Koruma Hukuku Derneği Başkanı Av. Kadir Cem Temtek ve Veri Koruma Hukuku Derneği Başkan Yardımcısı Av.Kerim Bahadır Ertaş tarafından sunulmaktadır.


Bu noktada uzun yıllardır Kişisel Verilerin Korunması Hukukuna ilişkin çalışmalar yürüten ve Eğitim, Sağlık, Ticaret gibi alanlarda yer alan yüzden fazla veri sorumlusunun kanuna uyum sürecini yürütmüş eğitmenlerimiz uygulamaya dönük bilgi ve tecrübeleri ile katılımcılarımız bir araya gelmektedirler.