Menu
Sepetiniz

Profesyonel Öğrenci Koçluğu Sertifika Programı

Profesyonel Öğrenci Koçluğu Sertifika Programı
Profesyonel Öğrenci Koçluğu Sertifika Programı
PROFESYONEL ÖĞRENCİ KOÇLUĞU NEDİR?

Çocukların akademik yaşamda başarı ve becerilerini arttırmak amacıyla öğrenci ile koç arasında kurulan bir işbirliğidir. Öğrencilerin kendilerini tanımaları, güçlü yanlarını ve yeteneklerini keşfetmelerini, hedef koymalarını sağlamaya ve kaynaklarını daha iyi kullanabilmelerine yönelik, yol haritası ve eylem planı yapmalarına destek sağlayan hizmettir.

PROFESYONEL ÖĞRENCİ KOÇLUĞU’NUN AMACI

Öğrenciyi hedefleri doğrultusunda yönlendirmek, motive etmek ve onun bu süreç içinde yaşadığı zorluklarla baş etmesini sağlamaktır.

Öğrencinin okul başarısını arttırmayı, kendine uygun hedefler seçmesini, etkin bir şekilde çalışmayı öğrenmesini, zamanı önceliklerini seçerek kullanmayı, güçlü yönlerini açığa çıkararak kullanmasını, doğru iletişim kurmasını, kendine güvenini geliştirmesini amaçlamaktadır.

Öğrenci koçu; öğrenciye odaklanarak öğrenci ve aile ile birlikte öğrencinin başarma isteğini arttırıcı çalışmalar yapar.


BU EĞİTİMİN SİZE VE KURUMUNUZA KAZANDIRACAKLARI NELERDİR?
 • Stresi ve öfkeyi tanımlayabilecek, her ikisinin de sinyallerini fark edeceksiniz.
 • Stresin oluşma nedenleri ve davranışlarımıza etkilerini fark edeceksiniz.
 • Yaşamınızdaki stresi kontrol altına alabilmek için kapsamlı bilgi sahibi olacak, kişisel potansiyellerini kavrayacaksınız.
 • Davranışsal problemlerin önüne geçebilme şansınız olacak.
 • Stresle baş edebilmek için gerekli kısa ve uzun vadeli yöntemleri ve hemen uygulayabileceğiniz becerileri kazanacaksınız.
 • Stresli ortamlarda çalışma arkadaşlarınız ve yöneticilerinizle nasıl iletişim kurmanız gerektiğini daha kapsamlı göreceksiniz.
 • Stres Yönetimi doğrultusunda kurum içi verimliliği arttırmış olacaksınız.
 • Problem çözme becerilerinin gelişmesinin öfke kontrolümüzü nasıl pozitif yönde etkileyeceğini fark edeceksiniz.
 • Özgüven ve benlik saygımızı geliştirmemizin stres yönetimimize etkilerini fark edeceksiniz.
 • Öğrenciyi geliştirecek süreçleri tasarlayacak ve bu tasarıma aileleri adapte etme becerisi kazanacaksınız.
 • Öğrencinin yaşamında ne zaman danışman, ne zaman takipçi, ne zaman motive eden, ne zaman ideal model olabileceğinizin bilincinde olacaksınız.
 • Öğrencinin yaşamındaki tüm süreçleri dengede tutabilme becerisine sahip olacaksınız.
 • Öğrencinin kişisel olarak hangi tarzda öğrenebildiğini ortaya çıkarabileceksiniz.
 • Öğrencinin zihnini ve duygusal değişimlerini takip edebileceksiniz.
 • Öğrencinin istenmeyen alışkanlıklarından kurtulmasına yardımcı olabileceksiniz.
 • Öğrencinin iletişim becerilerini artırabileceksiniz.
 • Öğrenciyi ihtiyaç duyduğunda psikolojik boyutta rahatlatabilecek ve yeni bir bakış açısına ulaşabilmesini sağlayabileceksiniz.
 • Öğrenciyi geliştirecek süreçleri tasarlayacak ve bu tasarıma aileleri adapte etme becerisi kazanacaksınız.
 • Öğrencinin yaşamında ne zaman danışman, ne zaman takipçi, ne zaman motive eden, ne zaman ideal model olabileceğinizin bilincinde olacaksınız.
 • Öğrencinin yaşamındaki tüm süreçleri dengede tutabilme becerisine sahip olacaksınız.
 • LYS, TEOG Sınavlarına derinlemesine hâkim olacak, öğrencilere daha etkili kariyer planlaması yapabileceksiniz.
 • Öğrencilere çalışma isteği, hırs ve kararlılık kazandırma,
 • Daha etkin düzeyde ders çalışma teknikleri öğretebilme,
 • Dikkat ve konsantrasyonu üst düzeye taşıma,
 • Başarıya ve hedefe odaklama,
 • Öğrencilere doğru, hızlı ve güvenli kararlar aldırma,
 • Daha etkili ve verimli çalıştırma,
 • Zamanı etkin kullandırma,
 • İç disiplini ve motivasyonunu artırma,
 • Alternatif düşünme yöntemleri geliştirme,
 • Uygulamalarla olumsuz durumlardan kurtarma,
 • Öğrenciye öğrenmeyi öğretme,
 • Sihirli iletişim kurma yöntemlerini öğretme,
 • Öğrenciye ve aileye ihtiyaç analizi yapabilme,
 • Öğrencilerinin her türlü davranışını okuyabilme becerilerine sahip olabileceksiniz.

 • BU SERTİFİKANIN SAHİBİ OLDUKTAN SONRA NELER YAPABİLİRSİNİZ?
 • Birebir eğitim danışmanlığı yapabilir,
 • Kendi iş yerinizi açabilir,
 • Okullarda proje başlatabilir,
 • Hali hazırda var olan projelerde öğrenci koçu olarak yer alabilir,
 • Öğrenciyi geliştirecek süreçleri tasarlayabilir ve bu tasarıma aileleri adapte etme becerisi kazanabilirsiniz.

Eğitimin İçeriği


§  Temel Psikoloji Eğitimi

§  Psikoloji nedir?

§  Psikoloji kuramları

§  Temel Koçluk Bilgileri

§  Koçluk Hakkında Doğru ve Yanlış Bilinenler

§  Koçluk Nedir?

§  Koçluk Ne Değildir?

§  Koçluğun Tarihçesi

§  Koçluğun Diğer Disiplinlerden Farkları Nelerdir?

§  Koçluğun Faydaları

§  Koçun Sorumlulukları

§  Koçlun Yetkinlikleri

§  Koçluk Türleri

§  Türkiyede Koçluk

§  Ulusal Meslek Standartları Nelerdir?

§  AC (Association For Coaching) Etik Kurallar ve Doğru Koçluk Uygulamaları

§  Temel Koçluk Becerileri

§  Koçluk Becerilerine Hazırlık Süreci

§  Koçluk Gündemini Belirleme

§  Aynı Anda ve Birlikte İlişki oluşturmak

§  Uyum İle Dans Etmek

§  Ahenk Süreci

§  Danışanla Etkili İletişim Kurabilme Becerileri

§  Dinleme Becerisi

§  Kritik Gediği Çıkartma

§  Soru Sorabilme Becerisi

§  Gözlem ve Meraklı Olma Becerisi

§  Ricada Bulunabilme Becerisi

§  Yapılandırma Becerisi

§  Kişiyi Harekete Geçiren Geri Bildirim Verme

§  Takdir Etme Becerisi

§  Meydan Okuma Becerisi

§  Taahhüt Alma Becerisi

§  Takip Süreci

§  Öğrenci Koçluğu Becerileri

§  Koçluk Sürecinde Öğrenciyi Ele Almak

§  Öğrencilere Yönelik NLP Uygulamaları

§  Sınav Stresi Yaşayan Öğrencilerde NLP Uygulamaları

§  Hedef Oluşturma

§  Zaman Yönetimi

§  Temsil Sistemleri

§  Öğrencilere Temsil Sistemlerine Göre Yaklaşım Modeli

§  Alt Temsiller

§  Alt Temsil Çalışmaları

§  Duygu Yönetimi

§  Olumsuz Duygularla Çalışma Süreci

§  İstek ve İnanç Çalışmaları

§  Motivasyon Stratejileri

§  Öğrenme Seviyeleri

§  Değişim Seviyeleri

§  Dil Kalıpları

§  Öğrenmeyi Öğrenme

§  Beyin ve Öğrenme

§  Aktif Okuma

§  Hafıza Teknikleri

§  Zihin Haritalama

§  Test Çözme Teknikleri

§  Öğrenme Stilleri

§  Çoklu Zeka Kavramı

§  Beyin Dalgaları ve Öğrenme Süreci

§  Verimli Ders Çalışma Yöntemi

§  Öğrenciye Yönelik Testler

§  Aileye Koçluk Süreci

KİMLER PROFESYONEL ÖĞRENCİ KOÇLUĞU SERTİFİKA PROGRAMI’NA KATILABİLİR

 • Her branştan öğretmenler,
 • Eğitimciler,
 • Kişisel gelişimine katkı sağlamak isteyenler,
 • Ebeveynler, 
 • Yeni bir meslek kazanmak isteyen herkes bu sertifika programına katılabilir.


·         ÖĞRENCİ KOÇLUĞU VE EĞİTİM KOÇLUĞU’NUN İSTİHDAM ALANLARI

     Koçluk kişi ya da kurumların performanslarını arttırmalarını, mevcut potansiyellerini kullanmalarını ve hedeflerini gerçekleştirebilmeleri için kurumun ve bireyin hayat boyu kullanacakları kalıcı yöntemlerle, planlı bir gelişim ilişkisi ve destek sistemidir. Dolayısıyla bireysel olarak kişiler veya kurumlar sorunlarını çözmek veya gelişime yönelik olarak koçluk desteği alabilirler. Avrupa ve Amerika’da yıllardır resmi bir meslek olarak kabul gören koçluğun Türkiye’de de kabul görmesi için meslek üyeleri tarafından yürütülen kapsamlı çalışma ile hayata geçti ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) koçluğu resmi olarak tanıdı. 29.06.2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan kararla birlikte koçluk meslek olarak kabul edildi ve Türkiye’deki işleyişi büyük bir gelişme kaydetti. Koçluk eğitimleri alan kişiler spesifik koçluk konularında uzmanlaşabilirler ve çalışabilirler.

EĞİTİM SÜRECİ HAKKINDA BİLGİ


 • Eğitim Süresi : 30 gün
 • Eğitim Türü :Uzaktan Eğitim ile video ders
 • Belgelendirme : Üniversite onaylı sertifika
 • Sınav : Eğitim süresi (30 gün) içerisinde videolarınızı izleyip, sınavınızı en az 50 puan alarak tamamlamanız gerekmektedir. Her katılımcının 3 adet ücretsiz sınav hakkı bulunmaktadır. Sınavı başarı ile tamamlayan kursiyerlerin sertifikası bir sonraki ay E-Devlet'e yansıtılmaktadır.
 • Başvuru : Kursiyer, internet sitemizden üyelik hesabı oluşturup katılmak istediği eğitime kayıt ol seçeneği ile başvurusunu ve ödemesini yapar.


    EĞİTMEN  

    TÜLAY YÜCEYURT

    İstanbul'da doğmuştur. Lisans eğitimine İşletme alanında başlamıştır. Ardından İstanbul Üniversitesi Felsefe bölümünde devam etmiştir.

    Profesyonel iş yaşamına İstanbul’da uluslararası kurumsal kurumlarda 10 yılın üzerinde satınalma ve orta düzey yöneticilik görevlerinde bulunmuştur. Gelişim, insan davranışları gibi konulara olan ilgisi nedeniyle kişisel gelişim sektörüne geçiş yapmıştır. Kişisel gelişim alanında INLPTA – International NLP Trainers Association’dan NLP eğitimlerini alarak başlamıştır. Sonraki aşamada Chuck Kocher, Robert Smith ve Erl Morrell Stinson gibi dünyanın önde gelen eğitmenlerinden ileri seviyede NLP, Koçluk, Hipnoz, Quantum, leadership eğitimleri almıştır. Eğitmen Lisansını L.L.Academy’de tamamlamıştır.

   Öğrenci Koçluğu ve Yaşam Koçluğu eğitimleri, aynı zamanda üyesi olduğu Association For Coaching (AC) tarafından akredite edilmiştir. (Accredited Certificate in Coach Training).

   7 yılı aşkın bir süredir bireysel olarak öğrencilere ve yaşamlarında değişimi yakalamak isteyen kişilere koçluk ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Koçluk hizmeti verdiği öğrencilerin öğrenme ve odaklanma sorunları üzerine araştırmalar yapmış ve beyin temelli öğrenme metodları konusunda THINK BUZAN-Inventors of Mind Mapping Türkiye’den Hafıza, Zihin Haritalama, Hızlı Okuma Eğitmenlik Eğitimlerini almıştır.

    Ayrıca gerçekleştirdiği koçluk eğitimleri ile sektöre yetkin koçlar kazandırmaktadır. Ankara’da ilk defa 2013 yılında Çankaya Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinde düzenlenen Öğrenci Danışmanlığı ve Öğrenci Koçluğu programlarında eğitmen olarak görev yapmıştır. 2014-2016 yıllarında Sakarya Üniversitesi (UZEM) tarafından düzenlenen Koçluk Programları (Eğitim, Öğrenci, Yaşam), NLP Practitioner, NLP Master Practitioner, Trainer, Hafıza Teknikleri, Zihin Haritaları, Hızlı Okuma Eğitmenlik Sertifika Programları kendisi tarafından verilmiştir. 2016-2018 yıllarında Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen Koçluk Programlarında (Eğitim, Öğrenci, Yaşam), Hızlı Okuma eğitmeni olarak görev almıştır. 2018 yılından beri çeşitli kurumlarda Eğitmenliğe devam etmekte olup, Üniversitelerle işbirliğinde uzaktan eğitim vermeye devam etmektedir.