Menu
Sepetiniz

Kapsamlı Koçluk Paketi

Kapsamlı Koçluk Paketi
Kapsamlı Koçluk Paketi
Başvuru Bitimine Kalan Süre :
Gün
Saat
Dakika
Saniye

Mevcut Seçenekler:

 • Bu Eğitim fırsat paketi sayesinde 4 ayrı eğitime ve 4 ayrı Sertifikaya daha uygun fiyata sahip olabilirsiniz.


PROFESYONEL YAŞAM KOÇLUĞU SERTİFİKA PROGRAMI
YAŞAM KOÇLUĞU NEDİR?

Yaşam Koçluğu; yaşamın her alanında çalışmalarını sürdüren kişilere, istedikleri hedeflere ulaşma yolunda süreci hızlandırmaya yardımcı olan bir süreçtir.

YAŞAM KOÇLUĞU NE İŞE YARAR?

Yaşam koçluğu, bir insanı odaklı düşündürebilmektir. Gerçekten odaklanmasını sağlamaktır. Yaşam koçluğu, insanları gerçekten derin düşündürerek kendi farkındalıklarını ya da kendi potansiyellerini ortaya çıkarmayı sağlayan sistemler bütünüdür.

YAŞAM KOÇLUĞU NASIL UYGULANIR?

Yaşam Koçu, bütün bu sistemleri farkındalıkla bilerek uygulayan kişidir. Bunun için koçun, başlangıcı olup sonu olmayan bir eğitim sürecine girmesi gerekir. Bu işi profesyonel olarak yapmak üzere gerekli teknikleri öğrenmenin yanı sıra, “Koç konumu”denilen yaklaşımı ve bu yaklaşımın gerektirdiği yetkinlikleri kazanmak adına,çok ciddi bir şekilde kendi üzerinde yaşam boyu çalışmayı, öğrenmeyi ve kendini geliştirmeyi gerektirir.

Koçluk, Türkiye Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından bir meslek olarak tanımlandı.


PROFESYONEL YÖNETİCİ KOÇLUĞU SERTİFİKA PROGRAMI
PROFESYONEL YÖNETİCİ KOÇLUĞU SERTİFİKA PROGRAMI

Bugünün en başarılı kurumlarında liderlerin, bir birey veya lider olarak en iyi olabilmek, takımlarına değer katmak ya da onları geliştirmek için Bireysel Yönetici Koçları vardır.

AKADEMİDURU’DAN ALACAĞINIZ PROFESYONEL YÖNETİCİ KOÇLUĞU SERTİFİKANIZ İLE

Yönetici Koçluğu Sertifika Programı ile birlikte danışanlarınızın kariyerlerine destek olabilir, iş yaşantılarında hedeflerine ulaşmalarını sağlayabilir, iş-aile-sosyal yaşantılarında denge kurmalarını sağlayarak arzu ettikleri değişim ve dönüşüm sürecine rehberlik edebilirsiniz.

Kurumsal alanda yöneticilerin daha etkin liderlik ve yöneticilik yapabilmeleri, ekipleriyle birlikte daha verimli sonuçlar elde edebilmeleri için koçluk becerilerini bir araç olarak kullanarak modern yönetim sistemini benimsemelerini amaçlar.

Koçluk metodolojisiyle bütünleşen Koç Yönetici kavramı artık dünyanın gelişmiş ülkelerinde çalışanlardan talep edilmektedir. Yönetici koçu, kurumların devamlılığına, verimliliğine, karlılığına katkıda bulunmaktadırlar.

Mesleki Yeterlilik Kurulu'nun yayımladığı Koçluk Meslek Standartları'na uygun uluslararası standartlarda bir eğitim alarak Yönetici Koçu olabilirsiniz.


 PROFESYONEL ÖĞRENCİ KOÇLUĞU SERTİFİKA PROGRAMI


PROFESYONEL ÖĞRENCİ KOÇLUĞU NEDİR?

Çocukların akademik yaşamda başarı ve becerilerini arttırmak amacıyla öğrenci ile koç arasında kurulan bir işbirliğidir. Öğrencilerin kendilerini tanımaları, güçlü yanlarını ve yeteneklerini keşfetmelerini, hedef koymalarını sağlamaya ve kaynaklarını daha iyi kullanabilmelerine yönelik, yol haritası ve eylem planı yapmalarına destek sağlayan hizmettir.

PROFESYONEL ÖĞRENCİ KOÇLUĞU’NUN AMACI

Öğrenciyi hedefleri doğrultusunda yönlendirmek, motive etmek ve onun bu süreç içinde yaşadığı zorluklarla baş etmesini sağlamaktır.

Öğrencinin okul başarısını arttırmayı, kendine uygun hedefler seçmesini, etkin bir şekilde çalışmayı öğrenmesini, zamanı önceliklerini seçerek kullanmayı, güçlü yönlerini açığa çıkararak kullanmasını, doğru iletişim kurmasını, kendine güvenini geliştirmesini amaçlamaktadır.

Öğrenci koçu; öğrenciye odaklanarak öğrenci ve aile ile birlikte öğrencinin başarma isteğini arttırıcı çalışmalar yapar.


BU EĞİTİMİN SİZE VE KURUMUNUZA KAZANDIRACAKLARI NELERDİR?
 • Stresi ve öfkeyi tanımlayabilecek, her ikisinin de sinyallerini fark edeceksiniz.
 • Stresin oluşma nedenleri ve davranışlarımıza etkilerini fark edeceksiniz.
 • Yaşamınızdaki stresi kontrol altına alabilmek için kapsamlı bilgi sahibi olacak, kişisel potansiyellerini kavrayacaksınız.
 • Davranışsal problemlerin önüne geçebilme şansınız olacak.
 • Stresle baş edebilmek için gerekli kısa ve uzun vadeli yöntemleri ve hemen uygulayabileceğiniz becerileri kazanacaksınız.
 • Stresli ortamlarda çalışma arkadaşlarınız ve yöneticilerinizle nasıl iletişim kurmanız gerektiğini daha kapsamlı göreceksiniz.
 • Stres Yönetimi doğrultusunda kurum içi verimliliği arttırmış olacaksınız.
 • Problem çözme becerilerinin gelişmesinin öfke kontrolümüzü nasıl pozitif yönde etkileyeceğini fark edeceksiniz.
 • Özgüven ve benlik saygımızı geliştirmemizin stres yönetimimize etkilerini fark edeceksiniz.
 • Öğrenciyi geliştirecek süreçleri tasarlayacak ve bu tasarıma aileleri adapte etme becerisi kazanacaksınız.
 • Öğrencinin yaşamında ne zaman danışman, ne zaman takipçi, ne zaman motive eden, ne zaman ideal model olabileceğinizin bilincinde olacaksınız.
 • Öğrencinin yaşamındaki tüm süreçleri dengede tutabilme becerisine sahip olacaksınız.
 • Öğrencinin kişisel olarak hangi tarzda öğrenebildiğini ortaya çıkarabileceksiniz.
 • Öğrencinin zihnini ve duygusal değişimlerini takip edebileceksiniz.
 • Öğrencinin istenmeyen alışkanlıklarından kurtulmasına yardımcı olabileceksiniz.
 • Öğrencinin iletişim becerilerini artırabileceksiniz.
 • Öğrenciyi ihtiyaç duyduğunda psikolojik boyutta rahatlatabilecek ve yeni bir bakış açısına ulaşabilmesini sağlayabileceksiniz.
 • Öğrenciyi geliştirecek süreçleri tasarlayacak ve bu tasarıma aileleri adapte etme becerisi kazanacaksınız.
 • Öğrencinin yaşamında ne zaman danışman, ne zaman takipçi, ne zaman motive eden, ne zaman ideal model olabileceğinizin bilincinde olacaksınız.
 • Öğrencinin yaşamındaki tüm süreçleri dengede tutabilme becerisine sahip olacaksınız.
 • LYS, TEOG Sınavlarına derinlemesine hâkim olacak, öğrencilere daha etkili kariyer planlaması yapabileceksiniz.
 • Öğrencilere çalışma isteği, hırs ve kararlılık kazandırma,
 • Daha etkin düzeyde ders çalışma teknikleri öğretebilme,
 • Dikkat ve konsantrasyonu üst düzeye taşıma,
 • Başarıya ve hedefe odaklama,
 • Öğrencilere doğru, hızlı ve güvenli kararlar aldırma,
 • Daha etkili ve verimli çalıştırma,
 • Zamanı etkin kullandırma,
 • İç disiplini ve motivasyonunu artırma,
 • Alternatif düşünme yöntemleri geliştirme,
 • Uygulamalarla olumsuz durumlardan kurtarma,
 • Öğrenciye öğrenmeyi öğretme,
 • Sihirli iletişim kurma yöntemlerini öğretme,
 • Öğrenciye ve aileye ihtiyaç analizi yapabilme,
 • Öğrencilerinin her türlü davranışını okuyabilme becerilerine sahip olabileceksiniz.

 • BU SERTİFİKANIN SAHİBİ OLDUKTAN SONRA NELER YAPABİLİRSİNİZ?
 • Birebir eğitim danışmanlığı yapabilir,
 • Kendi iş yerinizi açabilir,
 • Okullarda proje başlatabilir,
 • Hali hazırda var olan projelerde öğrenci koçu olarak yer alabilir,
 • Öğrenciyi geliştirecek süreçleri tasarlayabilir ve bu tasarıma aileleri adapte etme becerisi kazanabilirsiniz.


PROFESYONEL EĞİTİM KOÇLUĞU SERTİFİKA PROGRAMI


KOÇLUK VE PROFESYONEL EĞİTİM KOÇLUĞU NEDİR?

Koçluk, çekirdek inançlarımızla, yeteneklerimiz arasındaki ilişkiyi anlayarak, “yapabilirim” düşüncesini ortaya çıkarmaktır. Koçluk, hedefe odaklanmaya ve gerçekleştirmeye yardım eder. Gerçek bir içsel özgürleşmenin sağlanmasına destek verir.Koç, danışanların kişisel ve profesyonel potansiyelini gerçekleştirmeye yönelik farkındalık, gelişim ve çözüm seçeneklerini artırıcı ve bu yönde destekleyici çalışmaları yürütür.

Eğitim koçluğu, öğrencilerin yeteneklerini erken yaşta ortaya çıkarabilir, gerçek anlamda başarılı olacakları yolda yatkınlıklarını kendilerinin keşfetmesini sağlayabilir.Eğitim koçluğu, öğrencilerin hedeflerine yönlenmesine ve odaklanmasına, zihinsel olarak rahat ve başarılı bir şekilde sınavlarına hazırlanmasına yardımcı olur.Eğitim koçluğu, öğrencilerin motivasyon ve özgüvenini en yüksek düzeye çıkararak kendi potansiyelini nasıl gerçekleştirebileceğine dair etkili, planlı ve programlı yollar göstermektedir.

PROFESYONEL EĞİTİM KOÇLUĞU’ NUN ÖĞRENCİLER ÜZERİNDE ETKİSİ
 • Öncelikle öğrenciye özgüven ve kendini keşfetme imkanı sağlar,
 • Hedeflere kolay ulaşılmasını sağlar,
 • Sosyal aktiviteler için daha geniş zaman sağlar,
 • Tüm derslere yönelik kişiye özel öğrenme tekniği kazandırır,
 • Okul derslerinde ve seçme sınavlarında yüksek başarı sağlar,
 • Ders çalışma isteğinde kalıcı ve sistemli bir değişim sağlar,
 • Yoğun ders çalışma yükünden ve temposundan sizi kurtarır,
 • Konsantrasyon, dikkat ve algılama da sağlıklı bir yükseliş sağlar.
EĞİTİM KOÇLUĞU SERTİFİKA PROGRAMI’NIN SİZE KAZANDIRACAKLARI

Eğitim Koçluğu Sertifika Programı sonrasında; eğitim koçluğu mesleğinde yeterliliği sağlayacak, mesleği yüksek standartlarda icra ederek, fark yaratacak, üst seviyede koçluk becerisi edinecek, öğrenciler ile sağlıklı ve dengeli bir iletişim sağlayabilecek, öğrencideki gelişim ve değişim göstergelerini fark edip takip edebilecek, öğrencinin hangi tarzda öğrenebileceğini ortaya çıkarabilecek, öğrencinin yaşam alanlarını dengede tutabilecek becerilere sahip olabilecek, öğrencilere iyi bir model olabilecek, onların olumsuz durumlarının önüne geçmesine destek olabilecek, rahat bir şekilde gelişimlerine katkı sağlayabileceksiniz.

PROFESYONEL EĞİTİM KOÇLUĞU SERTİFİKA PROGRAMI’NIN AMACI

Bu eğitimi alacak katılımcılar öğrencilerde; duygu kontrolünü, hedef belirlemeyi, motivasyon yükseltmeyi, sınav kaygısı ile başa çıkmayı, zamanı doğru kullanma ve çalışma tekniklerini uygulamalarla öğreneceklerdir.

Katılımcılar, öğrencilerin kişisel özellik ve yeteneklerine doğru zamanda doğru dokunuşlar yaparak yaşamlarında yeni pencereler açıp geliştirmelerine rehberlik edecek bilgiler kazanacaklardır.

EĞİTİM SÜRECİ HAKKINDA BİLGİ

 • Eğitim Süresi : 120 gün
 • Eğitim Türü :Uzaktan Eğitim ile video ders
 • Belgelendirme : Üniversite onaylı sertifika
 • Sınav : Eğitim süresi (120 gün) içerisinde videolarınızı izleyip, sınavınızı en az 50 puan alarak tamamlamanız gerekmektedir. Her katılımcının 3 adet ücretsiz sınav hakkı bulunmaktadır. Sınavı başarı ile tamamlayan kursiyerlerin sertifikası bir sonraki ay adreslerine kargo edilmektedir.
 • Başvuru : Kursiyer, internet sitemizden üyelik hesabı oluşturup katılmak istediği eğitime kayıt ol seçeneği ile başvurusunu ve ödemesini yapar.