Menu
Sepetiniz

Pazarlama İletişimi Sertifika Programı

Pazarlama İletişimi Sertifika Programı
Pazarlama İletişimi Sertifika Programı
PAZARLAMA İLETİŞİMİ SERTİFİKA PROGRAMIN AMACI

reklam ve halkla ilişkiler alanını kapsayacak şekilde gelişmekte olan pazarlama iletişimi alanında nitelikli insan kaynağı sağlamaktır.


PAZARLAMA İLETİŞİMİ SERTİFİKA POGRAMI KATILIMCILARA NE SAĞLAR?

Pazarlama İletişimi Sertifika Programı, jenerik pazarlama stratejileri, pazarlama karması öğeleri (ürün, fiyatlama, dağıtım ve tutundurma) ve markalamaya ilişkin temel konuların ele alındığı ve örneklerle anlatıldığı bir programdır. Eğitimin sağladığı kurumsal ve bireysel kazanımlar aşağıda sunulmuştur;


 • İş fikrinin pazarlama planının oluşturulması,
 • Başlangıçta oluşturulması gereken temel pazarlama stratejisinin ortaya konması,
 • Tüm pazarlama faaliyetlerinin yönlendirileceği hedef kitlenin seçilmesi,
 • Strateji ve hedef kitle bilgileri doğrultusunda taktik düzeydeki pazarlama karması faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Tüm çabaların asıl hedefi olan kalıcı bir marka olma yolundaki adımların atılması,
 • Buna bağlı algı haritalarının oluşturulması ve değerlendirilmesi,
 • Etik pazarlama ilkelerinin değerlendirilmesi.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

 • Modern Pazarlama Anlayışı
 • Pazarlamanın Gelişimi
 • İletişim ve Enformasyon Teknolojilerindeki Gelişmelerin Pazarlamaya Etkisi
 • Ürün Odaklı Yaklaşımdan Pazarlama Odaklı Yaklaşıma Geçiş
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi (MİY)
 • İletişim
 • İletişim Kavramı ve Öğeleri
 • İletişim Türleri
 • Kitle İletişim Modelleri
 • Pazarlama İletişimi
 • Pazarlama İletişimi
 • Fiyat ve Etkileyen Faktörler
 • Dağıtım Türleri
 • Hedef Pazar ve Pazarlama İletişim Süreci
 • Halkla İlişkiler
 • Halkla İlişkiler Tanımı ve Kapsamı
 • Halkla İlişkiler Süreci
 • Reklam
 • Reklam Tanımı ve Kapsamı
 • Reklam Türleri ve Yönetimi
 • Satış Tutundurma
 • Satış Tutundurma Tanımı ve Amaçları
 • Satış Tutundurmanın Güçlü ve Zayıf Yönleri
 • Kişisel Satış
 • Kişisel Satışın Tanımı ve Kapsam
 • Kişisel Satış Süreci
 • Satış Gücü Yönetimi
 • Doğrudan Pazarlama
 • Doğrudan Pazarlamanın Tanımı ve Özellikleri
 • Doğrudan Pazarlama Türleri
 • İnternette Pazarlama
 • İnternette Pazarlama Süreci
 • Kurumsal Kimlik
 • Kurumsal Kimlik Kavramı ve Tarihsel Gelişimi
 • Kurumsal Kimlik Unsurları
 • Sponsorluk
 • Sponsorluk Tanımı ve Kapsamı
 • Medya Planlama
 • Medya Planlamanın Tanımı ve İlgili Kavramlar
 • Medya Planlama Süreci
 • Marka Yönetimi
 • Markanın Tanımı ve İlgili Kavramlar
 • Bütünleşik Pazarlama İletişimi
 • Bütünleşik Pazarlama İletişiminin Tanımı ve Özellikleri
 • BPİ Planlama Süreci URL

EĞİTİM SÜRECİ HAKKINDA BİLGİ


 • Eğitim Süresi : 30 gün
 • Eğitim Türü :Uzaktan Eğitim ile video ders
 • Belgelendirme : Üniversite onaylı sertifika
 • Sınav : Eğitim süresi (30 gün) içerisinde videolarınızı izleyip, sınavınızı en az 50 puan alarak tamamlamanız gerekmektedir. Her katılımcının 3 adet ücretsiz sınav hakkı bulunmaktadır. Sınavı başarı ile tamamlayan kursiyerlerin sertifikası bir sonraki ay E-Devlet'e yansıtılmaktadır.
 • Başvuru : Kursiyer, internet sitemizden üyelik hesabı oluşturup katılmak istediği eğitime kayıt ol seçeneği ile başvurusunu ve ödemesini yapar.