Menu
Sepetiniz

Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) Sertifika Programı

Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) Sertifika Programı
Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) Sertifika Programı

Eğitimin Amacı

Eğitimde proje hazırlama yöntemi olarak Avrupa Birliği ile diğer uluslararası fon kaynaklarının tercih ettiği Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) ve Mantıksal Çerçeve yaklaşımı ele alınmaktadır. Eğitim içeriğinde bir projenin fikir oluşturulma aşamasından tamamlanma aşamasına kadar olan süreçler ele alınacaktır. Bu kapsamda eğitimlerde; proje döngüsü yönetimi mantığı, sorun analizi, paydaş analizi, hedef analizi, strateji analizi, mantıksal çerçeve matrisi, faaliyet planı ve bütçe hazırlama, hibe programları başvuru formları tanıma başlıkları içerilecektir.

Kimler Katılabilir

Ulusal ve uluslararası proje finansman imkânlarından faydalanmak, mevcut faaliyetlerine küresel boyut kazandırmak, kurumsal olarak bu süreçlere dâhil olmak ve Kalkınma Ajanslarına yönelik AB formatında proje teklifi hazırlama konularında bilgi ve becerilerini geliştirmek isteyen kişi ve kuruluşlar (STK’lar, kamu kuruluşları, şirketler vb.) bu eğitime katılabilir.

Eğitim Sonunda Elde Edilecek Kazanımlar

 • Çalışanların proje hazırlama, yürütme ve kurum ve kuruluşlara proje sunma kabiliyetlerinin arttırılmış olacaktır.
 • Süreç, hedef ve amaçların projelendirilmesi yaklaşımlarının kazandırılmış olacaktır.
 • Projelerin izlenmesi ve ölçülmesi konusunda temel yaklaşımlar öğrenilmiş olacaktır.
 • Katılımcıların, yeni projelerde PCM ilkelerinin uygulanması hakkında bilgi sahibi olması sağlanmış olacaktır.
 • Avrupa Birliği tarafından ülkemize sağlanan hibe ve fon kaynakları öğrenilmiş olacaktır.

Eğitim İçeriği

   Proje Nedir
   Mevcut Durum Analizi
   Sorun Analizi
   Paydaş Analizi
   Hedef ve Strateji Analizleri
   Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı
   Riskler ve Varsayımlar
   Faaliyet Planı
   Bütçe
   Başvuru Formunun Doldurulması ve Dikkat Edilecek Hususlar
   Avrupa Birliği Mali Kaynakları

Eğitim İçeriği

 1. Proje Nedir
 2. Mevcut Durum Analizi
 3. Sorun Analizi
 4. Paydaş Analizi
 5. Hedef ve Strateji Analizleri
 6. Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı
 7. Riskler ve Varsayımlar
 8. Faaliyet Planı
 9. Bütçe
 10. Başvuru Formunun Doldurulması ve Dikkat Edilecek Hususlar
 11. Avrupa Birliği Mali Kaynakları

Kimler Katılabilir

Ulusal ve uluslararası proje finansman imkânlarından faydalanmak, mevcut faaliyetlerine küresel boyut kazandırmak, kurumsal olarak bu süreçlere dâhil olmak ve Kalkınma Ajanslarına yönelik AB formatında proje teklifi hazırlama konularında bilgi ve becerilerini geliştirmek isteyen kişi ve kuruluşlar (STK’lar, kamu kuruluşları, şirketler vb.) bu eğitime katılabilir.

                                            


 Ali ERTÜRK

Afyonkarahisar Valiliği

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu KoordinatörüİŞ TECRÜBESİ

     2009-Günümüz Afyonkarahisar Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu Avrupa Birliği Mali Kaynakları ve Proje Uzmanı - Koordinatör


EĞİTİM BİLGİLERİ

2019 İstanbul Üniversitesi – AUZEF Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Devam Ediyor)

2017 İstanbul Üniversitesi – AUZEF Sosyoloji Bölümü, Lisans

2005 Anadolu Üniversitesi – İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü, Lisans


ALINAN SEMİNER ve KURSLAR 

Etkili Zaman Yönetimi Eğitimi - Yeditepe Üniversitesi 2021

★   İstanbul Ticaret Üniversitesi - Kalite Yöneticiliği - 2021

★   İstanbul Ticaret Üniversitesi - Proje Yöneticiliği - 2021

Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) Ortadoğu Seminerleri 2020 Güz Programı - 2021

Aile Danışmanlığı - 2020 - Samsun Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

Erasmus+ Eğitimi – Afyonkarahisar 2019

Stratejik Planlama Eğitimi – Afyonkarahisar 2019

Şehir Eşleştirme Çalıştayı – Ankara 2019

Avrupa Birliği Satın Alma ve İhale Usulleri Eğitimi – Afyonkarahisar 2019

AB Müktesebatı ve Yerel Yönetimler Kapasite Geliştirme Eğitimi – Ankara 2018

★   Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve SPSS Veri Analizi – Afyonkarahisar 2016

★   Disappearing Profession (Kaybolan Mesleklerin Canlandırılması Projesi) – Üsküp 2019

★   Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve SPSS Veri Analizi – Afyonkarahisar 2019

Sivil Toplum Diyaloğu Semineri – Eskişehir 2016

Fizibilite Hazırlama Eğitimi – Afyonkarahisar 2015

Dünya Demokrasi Forumu – 2014 Strasburg

Boğaziçi Üniversitesi Avrupa Siyaset Okulu 2014 – İstanbul – 2012 Afyonkarahisar

Nesiller Arası İletişim Projesi - 2014 Atina

Capacity Building for Expencion/Advisory Services for IPARD – 2011 Afyonkarahisar

Avrupa Birliği’ne Uyum Sürecinde Kurumsal Entegrasyon – 2011 Bratislava

Avrupa Birliği Uzmanlığı Eğitimi – 2011 İstanbul Bilgi Üniversitesi

Proje Döngüsü Yönetimi Eğiticilerinin Eğitimi – 2011 İstanbul Bilgi Üniversitesi

Dış Ticaret Uzmanlığı, Anadolu Üniversitesi – 2011

Halkla İlişkiler, Sunum Teknikleri ve Zaman Yönetimi – 2011 Afyonkarahisar

Proje Döngüsü Yönetimi, Eğiticilerin Eğitimi – 2011 İzmir

Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi – 2011 İstanbul Bilgi Üniversitesi

Katılım ve Entegrasyona Doğru Avrupa Kültürel Mirası – 2009 Budapeşte

Yerel Yönetimlerde Sürdürülebilir Çevre Politikaları ve Katı Atık Yönetimi – 2008 Stockholm

Proje Hazırlama Eğitimi, Kamu Araştırmaları Vakfı – 2007 Antalya

Mobil Demokrasi Eğitim Semineri – 2007 Ankara

Bireysel İmaj, Beden Dili, İletişim – 2006 Afyonkarahisar


VERİLEN SEMİNER ve KURSLAR 

        – 2019 (Doğu Marmara Kalkınma Ajansı)

        İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – AB Mali Kaynakları ve Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi – 2019 Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi – AB Mali Kaynakları ve Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi (Doğu Marmara Kalkınma Ajansı)

        Avrupa Birliği Mali Kaynakları ve Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi – Yakutiye Kaymakamlığı/Erzurum 2015

        2010 Yılından bugüne dek, Afyonkarahisar il merkezi ve ilçelerinde onlarca kez Avrupa Birliği Mali Kaynakları ve PCM Eğitimleri vermiştir ve halen vermeye devam etmektedir.

        Kamu Kurumu Çalışanlarına Proje Döngüsü Yönetimi ve AB Mali Kaynakları Eğitimi, 2011 Diyarbakır Valiliği

        Kamu Kurumu Çalışanlarına Proje Döngüsü Yönetimi ve AB Mali Kaynakları Eğitimi, 2011 Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü

        Kamu Kurumu Çalışanlarına Proje Döngüsü Yönetimi ve AB Mali Kaynakları Eğitimi, 2011 Çüngüş Kaymakamlığı

        AB Mali Kaynakları Semineri, 2010 Bolvadin Milli Eğitim Müdürlüğü


YER ALDIĞI PROJELER

     Bütünleşmeye Doğru Bir Araç; Kültürel Miras (2007 - Avrupa Birliği)

     Kültürel Entegrasyona Doğru Frig Vadisi (2010 - Avrupa Birliği)

     Gökkuşağı Çocuk İhmal ve İstismarının Önlenmesi Projesi (2010 - Avrupa Birliği)

     Afyonkarahisar Değerleriyle Avrupa Yolunda (Avrupa Birliği Bakanlığı - 2011)

     Avrupa Birliği’ne Uyum Sürecinde AB Ofislerinin Mesleki Yeterliliklerinin Artırılması Projesi (2011 - Avrupa Birliği)

     Afyonkarahisar İlçeleriyle Avrupa Yolunda (2011 - Avrupa Birliği Bakanlığı)

     Üçlü Eğitim, Güçlü İletişim (2011 - Zafer Kalkınma Ajansı)

     AB Gençlik Programları Afyonkarahisar İrtibat Kişisi (2012 -2015)

     EURODESK Afyonkarahisar İrtibat Kişisi (2013-2017)

     Nesiller Arası İletişim (2014 - Avrupa Birliği)

     Dünyaya Bakan 100’ümüz (2015 - Afyonkarahisar Valiliği)

     Afyonkarahisar AFAD Afet Sosyolojisi Projesi (2017 - İçişleri Bakanlığı)

     Sivil Toplum Proje Yazmayı Öğreniyor Projesi -32 STK’ya AB Mali Kaynakları ve PCM Eğitimi- (2019 Zafer Kalkınma Ajansı)

     Avrupa’nın Anahtarı Erasmus+ -22 STK’ya Erasmus+ Eğitimi – (2019 Zafer Kalkınma Ajansı)

     AB Satın Alma ve İhale Usulleri Eğitimi (2019 Zafer Kalkınma Ajansı)

     100. Yılında Zafer Yolu (2019 Avrupa Birliği)

     Kadınların Demokratik Temsil Mekanizmalarında Var Olma Mücadelesi (2019 Avrupa Birliği)

     Mahallelerin Demokratik Süreçte Katılım ve Etkinliklerinin Artırılması (2019 Avrupa Birliği)

     Kaybolan Mesleklerin Canlandırılması Projesi (2019 Avrupa Birliği)

     SODES Programına Kırsaldan Kente Göçü Önleme Projesi (2019 Zafer Kalkınma Ajansı)

     Afyonkarahisar ve Üsküp’te Tarım, Hayvancılık ve Nalbantlık Müzesi (2019 Avrupa Birliği)

     Afetler, Gençlik ve Sosyal Medya Projesi (2020 Avrupa Birliği)

     Afyonkarahisar Sosyal İçerme Projesi (2021 Afyonkarahisar Valiliği)

     2021 Aile Yılı Projesi (2021 Afyonkarahisar Valiliği)

     Özümüz Aile, Sözümüz Aile Projesi (2021 İçişleri Bakanlığı)

     Mutlu Yuva Huzurlu Toplum Projesi (2021 İçişleri Bakanlığı)

     Kadın Kooperatifleri Dünyaya Açılıyor, Kadınlar Kazanıyor Projesi (2021 İçişleri Bakanlığı)

     Albikere.com E-Ticaret Sitesinin Projesi (2021 Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar Ticaret Odası, Afyon Eğitim Vakfı)