Menu
Sepetiniz

Aile Danışmanlığı Sertifika Programı

Aile Danışmanlığı Sertifika Programı
Aile Danışmanlığı Sertifika Programı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:


GERÇEK KİŞİLER VE ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLERİ İLE KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA AÇILACAK AİLE DANIŞMA MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ


Aile Danışmanının Eğitimi ve Nitelikleri


MADDE 14


 1. Sosyal hizmet, psikoloji, sosyoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, tıp, hemşirelik ve çocuk gelişimi alanlarından birinde en az dört yıllık lisans programlarından mezun olanlar, Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu veya üniversitelerden, biri tarafından uygun görülen en az üç yüz saati teorik ve en az otuz saati süpervizyon eşliğinde olmak üzere yüz elli saati uygulamalı toplam dört yüz elli saatlik aile danışmanlığı alanında bir eğitim programını başarıyla tamamladıktan sonra sertifika alanlar, aile danışmanı unvanı alabilir.

Aile danışmanlığının inceleme konusu aile fertlerinden herhangi birinin yaşadığı sorunun etkisi tüm aileyi kapsar ve çözüm sürecinde ailenin tümünün belirleyici bir rol taşıması yer alır.


04.09.2012 tarihli 28401 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Gerçek Kişiler ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliği” için Tıklayınız..


10 Ağustos 2015 tarihli Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Duyurusu için Tıklayınız..


Kayıt İçin İstenen Evraklar

 • 1 adet Fotoğraf
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • Diploma Fotokopisi

Aile Danışmanlığı Sertifikası Eğitim İçeriği (450 Saat)


 • 300 Saate denk gelen Teorik Uzaktan Eğitim,
 • 120 Saate denk gelen Uygulamalı Eğitim (proje ödevi-video çekimi vb. ödevleri de içerir),
 • 30 Saatlik Süpervizyon Eğitim (Süpervizör eşliğinde yapılacaktır.)


Konu Başlıkları :


 1. AİLE DANIŞMANLIĞINA GİRİŞ VE TEMEL KONULAR
  1. Aile kavramı;  
  2. Çeşitli bakış açılarına göre aile türleri;
  3. Ailenin temel fonksiyonları ve aile organizasyonu;
  4. Aile yaşam döngüsü;
  5. Aile sistemleri teorisi;
  6. Aile ve kültür;
  7. Ailede değerler ve çocukta değer kazanımı;
  8. Evlilik ve ülkemizdeki başlıca evlilik türleri.

 2. AİLE DANIŞMANLIĞI İÇİN TEMEL PSİKOLOJİ
  1. Psikolojinin temel kavramları;
  2. Çocuk ve ergenlerde gelişim dönemleri;
  3. Gelişim görevlerinin yerine getirilmesinde ailenin rolü;
  4. Ebevyn tutumları;
  5. Etkili ebeveynlik ve ebeveyn arabuluculuğu;
  6. Kişilik kuramları.

 3. AİLE DANIŞMANLIĞI KURAMLARI
  1. Psikodinamik ve Bowenian aile terapileri;
  2. Yaşantısal (Experiential) aile terapisi;
  3. Davranışsal ve bilişsel davranışçı aile terapileri;
  4. Yapısal aile terapisi;
  5. Stratejik aile terapisi;
  6. Çözüm odaklı aile terapisi;
  7. Naratif terapi yaklaşımı ile ailelerle çalışmak;
  8. Transaksiyonel aile yaklaşımı.

 4. TEMEL DANIŞMANLIK BECERİLERİ VE AİLE DANIŞMANLIĞI
  1. Danışmaya ait temel kavramlar;
  2. Bireysel danışma beceri ve teknikleri;
  3. Bireyi tanıma teknikleri;
  4. Bireysel danışma ve aile danışmasının karşılaştırılması;
  5. Aile danışmanın rol ve görevleri;
  6. Aile danışmasının temel aşamaları;
  7. Aile danışmanın nitelikleri;
  8. Aile danışmanlığı beceri ve teknikleri;
  9. Aile danışmanlığı örnek yapılanma modeli;
  10. Aile danışmasında kültürel duyarlılık;
  11. Danışmada etik ilkeler.

 5. AİLE VE EVLİLİK SÜREÇLERİ
  1. Evlilik öncesi danışmanlığı ve eş seçimi;
  2. Çiftlerin evlilik öncesi uyum süreçleri;
  3. Evliliğe hazırlık süreci;
  4. Evliliğin ilk zamanları ve evliliğe alışma süreci.
  5. Eşler arasında rol dağılımı, romantik ilişkinin desteklenmesi;
  6. Anne baba olmak;
  7. Boşanma süreci;
  8. Boşanma sürecinde çocuklar.

 6. AİLE YAŞAM BECERİLERİ
  1. Aile içi iletişim;
  2. Aile içi iletişim ve stres yönetimi;
  3. Ailede problem çözme ve çatışma yönetim becerileri kazanımı;
  4. Yakın akrabalar ve eşin ailesiyle iletişim;
  5. Aile üzerinde medyanın etkisi.

 7. AİLEDE EĞİTİM SÜRECİ
  1. Aile içinde öğrenme;
  2. Ailede sosyal beceri kazanımı;
  3. Okul-aile ilişkisi/İletişimi;
  4. Çocuğun okulla ilgili sorunları;
  5. Çocuğun eğitim sürecinde ailenin fonksiyonu;
  6. Özel eğitim kapsamında çocuğu olan ailelere destek;
  7. Günlük yaşamda aile okuryazarlığı becerilerinin kazanılması;  
  8. Çoklu zeka uygulamalarının ve öğrenme stillerinin ailede kullanımı.

 8. AİLE VE RUH SAĞLIĞI
  1. Ailede ruh sağlığı ve psikopatolojiler;
  2. Ailede psikolojik yardıma ihtiyacı olan bireyin tanınması;
  3. Aile içi istismar ve ihmal;   
  4. Aile içi şiddet;  
  5. Ailede İntihar, kayıp, yas vb. durumlar;
  6. Ailede madde bağımlılığı olan birey;
  7. Çocuklarda ve ergenlerde davranış bozuklukları;
  8. Farklı Gelişim özelliğe sahip çocuğu olan aileler;
  9. Ailede kronik rahatsızlığı olan birey ve aile üzerindeki etkisi.

 9. AİLE, SAĞLIK VE CİNSELLİK
  1. Ailede sağlık bilinci;
  2. Bulaşıcı hastalıklar ve korunma yolları;
  3. Ailede ilkyardım bilinci geliştirme;
  4. Kronik rahatsızlıklarda ailenin etkisi;
  5. Anne-çocuk sağlığı;
  6. Aile planlaması.
  7. Cinsellikle ilgili temel kavramlar;
  8. Ailede cinsel sorunlar;
   1. Kadında cinsel sorunlar;
   2. Erkekte cinsel sorunlar;

  9. Cinsel işlev bozukları ve yaklaşım biçimleri;
  10. Cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve korunma yolları;
  11. Hamilelik ve cinsel sorunlar;
  12. Yaşlılık dönemi cinsel konular (Menopoz, Andropoz).

 10. AİLE DANIŞMANLIĞINDA TEMEL UYGULAMA VE DEĞERLENDİRME SÜREÇLERİ
  1. Ailenin karşılanması;
  2. Ailedeki dinamikleri anlama;
  3. Vaka formülasyonu yapma;
  4. Ailenin probleminin tanımlanması;
  5. Probleme uygun strateji seçimi;
  6. Geribildirim alma süreci
  7. Aile danışmanlığını sonlandırma süreci;
  8. İzleme sürecinin yapılandırılması
  9. Temel süreç değerlendirme teknikleri,  vb....

Kimler Aile Danışmanlığı Eğitimine Katılabilir?


 • Psikoloji,
 • PDR (Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik),
 • Tıp,
 • Çocuk Gelişimi,
 • Sosyal Hizmet,
 • Sosyoloji,
 • Hemşirelik

     Bölümlerinin lisans (4 yıllık) mezunları katılabilirler.

EĞİTİM SÜRECİ HAKKINDA BİLGİ


 • Eğitim Süresi : 90 gün
 • Eğitim Türü :Uzaktan Eğitim ile video ders
 • Belgelendirme : Üniversite onaylı sertifika
 • Sınav : Eğitim süresi (90 gün) içerisinde videolarınızı izleyip, sınavınızı en az 50 puan alarak tamamlamanız gerekmektedir. Her katılımcının 3 adet ücretsiz sınav hakkı bulunmaktadır. Sınavı başarı ile tamamlayan kursiyerlerin sertifikası  bir sonraki ay E-Devlet'e yansıtılmaktadır.
 • Başvuru : Kursiyer, internet sitemizden üyelik hesabı oluşturup katılmak istediği eğitime kayıt ol seçeneği ile başvurusunu ve ödemesini yapar.