Menu
Sepetiniz

Kapsamlı Sayısal Paket

 • Bu Eğitim fırsat paketi sayesinde 4 ayrı eğitime ve 4 ayrı Sertifikaya daha uygun fiyata sahip olabilirsiniz.


KODLAMA VE ROBOTİK EĞİTMENLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI


KODLAMA VE ROBOTİK EĞİTİMİ’NİN AMACI VE YÖNTEMİ

Kodlama ve robotik eğitimi sürecinde öğrenciler sadece kodlamanın nasıl yapılacağını öğrenmemekte, öğrenme için kodlamayı kullanabilmektedirler. Örneğin Matematik veya bilişsel düşünmeyi öğrendikleri gibi problem çözmeyi, proje tasarlamayı ve fikirler arasındaki iletişimi sağlamayı da öğrenmektedirler. Bu beceriler sadece bilgisayar bilimcileri için değil yaş, ilgi alanı ve mesleklerden bağımsız olarak herkesin ihtiyacı olan beceriler olarak görülebilirler.

KODLAMA VE ROBOTİK EĞİTMENLİĞİ SERİFİKA PROGRAMININ SİZE KAZANDIRACAKLARI

Eğitim sonunda katılımcılar; gelişim psikolojisi, zeka kuramları, eğitim içeriği hazırlama ve materyal tasarımı gibi konularda; algoritmik düşünme, eleştirel düşünme, problem çözme ve işbirliği gibi 21. yüzyıl bireylerinin sahip olması beklenen becerileri gerek okul öncesi gerekse okul çağındaki çocuklara kazandırmada büyük katkı sağlayan robotik ve kodlama eğitimi hakkında bilgi sahibi olacaklardır. Bu eğitimin okul öncesi, orta okul ve lise düzeyi çocuklara katacağı kazanımlar hakkında farkındalık, bilgi ve vizyon kazanacaklardır. Ayrıca katılımcılar, kendilerine referans olabilecek eğitmenlik sertifikası ile konu alanında hedef kitleye eğitim verebileceklerdir.


ZEKA OYUNLARI VE SATRANÇ EĞİTMENLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI


ZEKA OYUNLARI VE SATRANÇ EĞİTMENLİĞİ HAKKINDA

Zeka oyunları, soyut ve somut objeler arasındaki ilişkiyi kurabilme, stratejik bakış açısı geliştirme, sözel ifade ve el becerileri kullanabilme, psikomotor becerilerini geliştirme, duygusal ve sayısal zekayı geliştirme olarak tanımlayabiliriz. Çocuk için keyifli bir öğrenme metodudur. Uluslar arası bir çok üniversitede yapılan testlerde akıl zeka oyunlarının IQ seviyelerini artırdığı, zeka düzeylerini geliştirdiği kanıtlanmıştır.

Satranç Eğitimi ile çocukların zihinsel ve psikolojik gelişimini hızlandırmak, barışçı, birbirini seven, çağdaş, kötü alışkanlıklardan uzak, hızlı öğrenme yeteneğine sahip bireyler olmalarına doğrudan katkısı sağlayacak bireyler yetiştirmek amaçlanmaktadır.


ZEKA OYUNLARI VE SATRANÇ EĞİTMENLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMININ SİZE KAZANDIRACAKLARI
 • Akıl ve Zeka Oyunları Online Eğitiminin ardından akıl ve zeka oyunları alanında özel bilgi ve beceri sahibi olacaksınız.
 • Bu oyunların farklı gelişim alanlarına yönelik kullanımı konusunda farkındalık sahibi olacaksınız.
 • Eğitim alanında akıl ve zekâ oyunlarının nasıl kullanabileceğiniz öğreneceksiniz.
 • Şirket içinde verilen eğitimlerde bu oyunları hangi amaçla ve nasıl kullanabileceğinizi öğreneceksiniz.
 • Zeka oyunlarını iyi düzeyde oynayabilecek seviyeye gelecek ve en önemlisi bu oyunların eğitimlerini verebileceksiniz.
 • Satranç eğitmeni olabileceksiniz.
MENTAL ARİTMETİK EĞİTMENLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI


EĞİTİMİN AMACI

Eğitim boyunca öğrencinin el becerileri, psikomotor kabileyeti gelişir. Sağ ve sol ellerin aynı anda kullanılması sağ ve sol beyni aynı anda devreye sokarak kapasite artımı sağlar. Öğrenci sayıları ya da rakamları değil, bu soyut kavramlar yerine somut boncuklarla işlem yapmaktadır. Eğitimin ilerleyen sürecinde öğrenci abaküsü bırakıp, zihninde (hayalinde) oluşturduğu abaküs ile işlemleri yapmaya başlar. Bu süreçte hem görsel zeka, hem de hafıza aktif bir şekilde kullanıldığından, hafıza ve görsel zeka gelişir. Dikkat ve konsantrasyon artar. Öğrenci zihin hızı ile soruları çözdükçe özgüven ve başarı duygusu artar.

MENTAL ARİTMETİK EĞİTİMİ YÖNTEMİ

Mental aritmetikte genel mantık, herhangi bir hesap makinesi ya da fiziksel işlem yapılmadan tamamen düşünce gücü ile sayılar ile dört işlemi yapma işidir. Özellikle mental aritmetik konusunda uzman olan ve bu konuda eğitim veren kişilerin mental aritmetik eğitimlerine küçük yaşta başlanması gerektiğine dikkat çekiyorlar.

Küçük yaşta mental aritmetik tekniklerini öğrenen çocukların okul çağlarında çok daha başarılı oldukları görülüyor.

Mental aritmetik uygulamalarına abaküs yardımı ile başlanıyor. Öncelikle birbiri ile işlem yapılacak olan değerlerin karşılığı abaküs üzerinde belirlenerek gerçekleştiriliyor. Bu uygulama, mental aritmetiğin iki uygulamasından birisidir.

Abaküs konusunda belli bir deneyime sahip olanlar ikinci aşamaya geçerek mental aritmetiği tam anlamı ile kavramış oluyorlar. İkinci aşamada herhangi bir abaküs yardımı almadan kendilerine söylenen çeşitli basamaklardan oluşan sayıların 4 işlem içerisinde kullanılarak işlem sonuçların doğru bir şekilde çıkması sağlanıyor.

MENTAL ARİTMETİK EĞİTİMİ YÖNTEMİ'NİN SİZE KAZANDIRACAKLARI
 • Yüksek konsantrasyon,
 • Gelişmiş dinleme becerisi,
 • İleri seviyede analitik düşünme yeteneği,
 • Hızlı matametik becerileri,
 • Güçlü hayal gücü,
 • Hızlı öğrenme ,
 • Odaklanma kolaylığı,
 • Gelişmiş hafıza gücü,
 • Gelişmiş yaratıcı problem çözme yeteneği.


SİNGAPUR MATEMATİĞİ EĞİTMENLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI


EĞİTİMİN AMACI

Matematik araştırmacıları bu teknikleri pratik yapmanın öğrencilere; matematik problemlerini, hızlı ve doğru bir şekilde çözebilmek için temel deneyimler kazandırdığı konusunda hem fikirler. Her zihinsel strateji, bir örnek ve rehber sayesinde yazmaya ya da hesap makinesine ihtiyaç duymadan problemleri çözmeyi öğrencilere gösterir ve öğretir. Öğrenciler derste tekrar yaparak zevkli bir şekilde ödev yapmadan matematik öğrenmiş olurlar.

SİNGAPUR MATEMATİĞİ İLE MENTAL ARİTMATİK UYUMU NEDİR?

Singapur Matematiği, metodoloji olarak Montessori matematiğinin devamı niteliğindedir. Her ikisinde de etkin materyal kullanımıyla somutlaştırma ana dayanak noktasıdır.

SİNGAPUR MATEMATİĞİ'NİN SİZE KAZANDIRACAKLARI

Problem çözme yoluyla öğrencilerin düşünme, akıl yürütme, iletişim, uygulama ve üstbilişsel becerilerini geliştirebilen bireyler yetiştirecek, Matematiğe karşı ilgi ve özgüvenlerini geliştirilmelerini sağlayacaksınız. Sizin için farklı bir deneyim olacak Singapur matematiği eğitmenliği ile öğrencilerinizin sürekli ilerleme kaydettiğini göreceksiniz.