Menu
Sepetiniz

Kapsamlı Psikoloji Paketi

 • Bu Eğitim fırsat paketi sayesinde 2 ayrı eğitime ve 2 ayrı Sertifikaya daha uygun fiyata sahip olabilirsiniz.


ÇOCUK DEĞERLENDİRME TESTLERİ UYGULAYICI

SERTİFİKA PROGRAMI

Eğitimin Amacı
 • Çocukları sağlıklı bir şekilde gözlemlemek ve gelişimlerini takip edebilmek için, bir takım değerlendirme araçlarını bilmek ve bunları etkin bir şekilde kullanabilmek için yeterli donanım, bilgi ve beceriye sahip olmak,
 • Normal ve anormal dışı davranış gösteren tüm çocukların gelişim takibinin yapılabilmesi ve normal seyrinde gitmeyen gelişim alanlarının saptanabilmesi için uygun değerlendirme aracının kullanılabilmesi,
 • Takvim yaşına uygun beklenen gelişimi göstermeyen çocukların erken dönemde keşfedilip, gelişim değerlendirmelerinin yapılıp, gerekli olduğu taktirde uygun yönlendirme ve müdahalelerini sağlamaktır.
Bu Eğitimin Size Kazandıracakları

Alacağınız sertifika ile üniversite onaylı ve uluslararası geçerli bir belgeye sahip olabilir, iş bulabilir, işinizde yükselebilir, terfi alabilir, özgeçmişinizi güçlendirebilir, iş başvurularında öne çıkabilir, uzmanlığınızı ve eğitiminizi belgeleyebilir, rakiplerinize fark atabilir, kariyerinizi geliştirebilir ve geleceğinize yön verebilirsiniz.


DİKKAT VE ALGI TESTLERİ UYGULAYICI SERTİFİKA

PROGRAMI


Çocukları dikkat ve algı konusunda sağlıklı bir şekilde gözlemlemek ve gelişimlerini takip edebilmek için, bir takım değerlendirme araçlarını bilmek ve bunları etkin bir şekilde kullanabilmek için yeterli donanım, bilgi ve beceriye sahip olmak oldukça önemlidir.

Dikkat ve Algı Testleri Uygulayıcı Eğitimi'nde, çocuk ve yetişkinlerin dikkat, algı ve psikomotor gelişimleri açısından değerlendirilmesini sağlayan ve ülkemizde oldukça yaygın bir kullanım alanına sahip 6 adet dikkat ve algı testinin tanıtımı, anlatılması, nasıl yapıldığı, nasıl raporlandığı bilgileri aktarılacak daha sonra raporlama örnekleri gösterilecektir.

Bu Eğitimin Size Kazandıracakları

Alacağınız sertifika ile üniversite onaylı ve uluslararası geçerli bir belgeye sahip olabilir, iş bulabilir, işinizde yükselebilir, terfi alabilir, özgeçmişinizi güçlendirebilir, iş başvurularında öne çıkabilir, uzmanlığınızı ve eğitiminizi belgeleyebilir, rakiplerinize fark atabilir, kariyerinizi geliştirebilir ve geleceğinize yön verebilirsiniz.


 • Bu Eğitim fırsat paketi sayesinde 2 ayrı eğitime ve 2 ayrı Sertifikaya daha uygun fiyata sahip olabilirsiniz.OYUN TERAPİ UYGULAYICI SERTİFİKA PROGRAMI


OYUN TERAPİ NEDİR?

Çocuklar oyunları sırasında davranışlarını ve davranışlarını etkilemekte olan durumlarını oyun sırasında daha iyi bir şekilde ifade edebilmektedirler. Oyun terapisi sırasında çocuklar duygularını, düşüncelerini ifade etmekte ve hem zihinsel hem de fiziksel düşüncelerini geliştirmektedirler. Duygularını en iyi şekilde ifade etmeye başlamaktadırlar. Çocuklar karşılarındaki kişiler ile empati kurarak herkesin düşüncesine saygı duymaya başlamaktadırlar. Kendilerine ait olan öz yeterlilikleri gelişmektedir. Çocuklar aileleri ve sosyal çevreleri ile ilişkilerinde beceri kazanmaktadırlar.


OYUN TERAPİNİN ÖNEMİ VE AMACI

Oyun terapi eğitiminin amacı çocuklar ile çalışan uzmanlara oyun terapi tekniklerini kazandırmaktır. Oyun terapisi - sanat terapi tekniklerinden biridir ve özellikle çocuklar ile çalışmada en etkili terapi tekniği olarak kabul edilir. Oyun terapisinde çocuklar ile iletişim kurmada ve onların yaşadığı zorlulara yarım etmede oyunlar ve oyuncaklar kullanılır. Çocuklar, yeni bilgi ve becerileri oyun yolu ile daha kolay öğrenebilmektedirler. Ayrıca psikolojik ve davranım bozuklukları olan çocuklar, oyun yolu ile tedavi edildiğinde baskı ve kaygı yaşamadan probleminin üstesinden gelebilmektedirler. Çocuklar, herhangi bir sebepten dolayı içe atılan “gerilim kalıntılarını”, oyun yolu ile daha kolay dışa vurabilirler. Çocuklar stres ve travma yaşatan yaşam deneyimlerini oyun aracılığıyla yeniden canlandırarak, onlarla baş etmeyi öğrenebilirler.


EĞİTİMİN KATILIMCIYA KAZANDIRDIKLARI
 • Oyun çeşitlerini tanıma,
 • Çocukların gelişim dönemlerine özgü oyunları ayırt edebilme,
 • Çocukların oynadıkları oyunu gözlemleyerek oyun analizi yapabilme,
 • Çocukların oynadıkları oyunlardan yola çıkarak çocuğun karakteristik özelliği başta olmak üzere gelişim alanlarını tespit edebilme,
 • Oyun yolu ile çocukları değerlendirebilme,
 • Çocuğun problemine göre oyun geliştirebilme,
 • Oyun terapi seans programı hazırlayabilme.


ÇOCUK RESİMLERİ YORUMLAMA UYGULAYICI SERTİFİKA PROGRAMI


EĞİTİMİN AMACI

Psiko-pedagojik açıdan çocuğu tanımak ve çocukla yürütülen çalışmalarda teşhis ve tedaviye yön vermek açısından çocuk resminin kullanımını açıklamaktır. Resimdeki önemli belirtilerin uzmanlar için ne anlama geldiğini ifade etmek ve resmin yorumlanmasında dikkat edilecek noktaları anlatmaktır.

ÇOCUK RESİMLERİ YORUMLAMA EĞİTİMİNİN ÖNEMİ

Çocuklar kendilerini en iyi iki yolla ifade ederler. Resim ve oyun. Yetişkinlerin ruhsal dünyası hakkında bilgi edinmek için sorular sormak yeterli olurken çocuklar için bu mümkün değildir. Çocuklar yaşamlarında oyuna ve resime sürekli olarak yer vermektedirler.

Bu yüzden resim analizi ilk olarak çocuğun yaşıtlarına göre zeka geriliği olup olmadığı fark edebilmek amacıyla gereklidir. İkincisi çocuğun vermiş olduğu veya vermemiş olduğu figürler, ayrıntılar, renk seçimi, figürlerin büyüklüğü, silik-baskın çizimi, bunların kağıt üzerine yerleşimi bu gibi yorumlama anahtarları hakkında bilgi sahibi olduğumuzda çocuk hakkında çok değerli bilgilere sahip olacağız.

SERTİFİKANIN SİZE KAZANDIRACAKLARI

Çocukların içe kapanıklık, dürtüsellik, hiperaktivite, dikkat dağınıklığı , iletişim kopukluğu, özgüven eksikliği, okul fobisi, yalan söyleme, tırnak yeme, alt ıslatma, ebeveyn kaybetme, okulda başarısızlık, cinsal istismar, sosyal fobi, obsesif-kompulsif davranış, öğrenme problemleri, zeka geriliği, üstün zekalılık gibi ruhsal problemler hakkında teşhis ve tedavi yapabilmek için resim yorumlama analizi gerekli olmaktadır.

Resim, çocukların iç dünyasının ifade biçimi ve zihinsel yapısının yansımasıdır. Resimler analiz edildikleri takdirde çizen çocuk hakkında ayrıntılı bilgi verir. Çocuk çoğu zaman çizdiği resimle annesine olan sevgisini anlatırken, çoğu zamansa babasından kendisine sarılmasını beklediğini söyler. Kimi zaman şiddet gören ya da azarlanan ama bunu kimseye anlatamayan çocukların resimleri birçok mesaj içermektedir. Bu yüzden Resim analizi eğitimi ile çocukların resimler aracılığı ile hem ruhsal dünyaları hakkında bilgi alabiliriz hem de zihinsel bir problemi olup-olmadığını görebiliriz.

Eğitim Süresi : 120 gün
Eğitim Türü : Uzaktan Eğitim ile video ders
Belgelendirme : Üniversite onaylı 4 adet sertifika verilecektir.
Sınav : Eğitim süresi (120 gün) içerisinde videolarınızı izleyip, sınavınızı en az 50 puan alarak tamamlamanız gerekmektedir. Her katılımcının 3 adet ücretsiz sınav hakkı bulunmaktadır. Sınavı başarı ile tamamlayan kursiyerlerin sertifikası bir sonraki ay adreslerine kargo edilmektedir.
Başvuru : Kursiyer, internet sitemizden üyelik hesabı oluşturup katılmak istediği eğitime kayıt ol seçeneği ile başvurusunu ve ödemesini yapar.

Eğitime Kimler Katılabilir?
 • Çocuk ergen psikiyatristleri ve asistanları,
 • Psikologlar,
 • Psikolojik danışmanlar (Pdr),
 • Sosyoloji uzmanları,
 • Rehber öğretmenler,
 • Sosyal hizmet uzmanları,
 • Çocuk gelişim uzmanları,
 • Özel eğitim uzmanları,