Menu
Sepetiniz

WISC-R Zeka Testi Uygulayıcı Sertifika Programı

WISC-R Zeka Testi Uygulayıcı Sertifika Programı
WISC-R Zeka Testi Uygulayıcı Sertifika Programı
Başvuru Bitimine Kalan Süre :
Gün
Saat
Dakika
Saniye

Mevcut Seçenekler:

WISC-R ZEKA TESTİ NEDİR?

Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği, araştırmalarda ve zeka ölçümlerinde en sık kullanılan araçlardan biridir. Alt testlerinde değişik yetenek alanlarından örnekler bulunmaktadır, yorum ve puanlama esasları belirgindir ve psikometrik özellikleri doyurucudur. D. Wechsler tarafından 1974 yılında gözden geçirilmiştir. Wisc-r zeka testi ülkemizde kullanılan yetenek ve zeka testleri arasında geçerlik ve güvenirliği en yüksek olanıdır. WISC-R Zeka Testinin Alt testlerinde değişik yetenek alanlarından örnekler bulunması, yorum ve puanlama kriterlerinin netliği, sonuçlarının açık, anlaşılır ve tatmin edici olması bu zeka testinin daha fazla tercih edilmesine neden olmaktadır.

WISC-R TESTİ HAKKINDA

Wisc-r testi zekayı çeşitli boyutlardan oluşan bir genel yetenek olarak kabul etmektedir. Wisc-r zeka testinde her alt test farklı bir yeteneği ölçebilmek amacıyla geliştirilmiştir. Bütün alt testlerde kendini gösteren bir genel zekanın varlığı kabul edildiği için alt testler arasında anlamlı ilişkiler bulunması beklenmektedir. Alt testlerden alınan standart puanlar arasındaki belirgin sapmalar klinik veri niteliği taşır ve deneyimli bir WISC-R Zeka Testi uygulayıcısı; öğrenme güçlüğü, disleksigibi olası problem alanlarını bu testin yorumlanması esnasında tespit edebilir.

TESTİN AMACI

Her çocuk özeldir ve farklı yetenekleri vardır. Önemli olan çocuğun zeka seviyesi değildir. O zekaya uygun yeteneklerin güçlü ve zayıf noktalarını belirlemek ve geleceğimiz olan çocukların yeteneklerini zorlanmadan geliştirebilmektir.

TESTİN ÖLÇTÜĞÜ ALANLAR

Wisc-r zeka testi toplamda 2 bölüm, 10 alt test ve 2 yedek alt testten oluşmaktadır. Bu alt testlerle çocuğun; genel bilgi dağarcığı, soyut ve somut kavramların farkındalığı, kopya etme becerileri, kendini ifade etme şekilleri, toplumsal yargı farkındalığı, muhakeme yapabilme yeteneği, kısa süreli bellek ve uzun süreli bellek ve aktarım seviyesi durumu, el-göz koordinasyonu, neden sonuç bağlantısı konularında da bilgiler verir.

WISC-R ZEKA TESTİ EĞİTİMİ SERTİFİKASININ FAYDALARI

WISC-R zeka testi sertifikası ile Psikoloji ve Çocuk Gelişimi alanlarında görev yapan uygulayıcılara teorik ve pratik boyutlarıyla bilgi, beceri ve yetkinlik kazandırılması hedeflenmiş olup eğitim sonunda alacağı üniversite onaylı sertifika ile uygulayıcı hakkına sahip olacaktır. Bu eğitim katılımcılara, WISC-R zeka testini uygulama, sonuçlarını değerlendirme ve raporlama konusunda yeterlilik ve yetkinlik kazandırır. Katılımcılar Wisc-R Zeka Testinin teorisi, içeriği, uygulaması, değerlendirmesi, yorumlaması ve raporlaması hakkında bilgi ve uygulama becerisi kazanırlar.

Wisc-R zeka testi eğitimi sonunda katılımcılar bu testi uygulayabilir, yorumlayabilir ve raporlayabilir düzeyde olurlar.


Eğitimin İçeriği

Test; 6 sözel, 6 performans olmak üzere 12 alt testten oluşmaktadır. Test sonucunda bireyin sözel, performans ve genel olmak üzere üç zeka bölümü yani üç IQ puanı elde edilir.
Yönerge kitabı, test materyalleri ve cevap formu tanıtımı.
Yönergeler ve her bir alt testin nasıl uygulandığı ve nasıl puanlandığı.
Gerçek uygulamalardan elde edilen cevaplarla kayıtlama ve puanlama alıştırmaları.
Test sonucunda elde edilen puanların zeka bölümü olarak değerlendirilmesi anlatılır.
Raporlama ve rapor örnekleri sunulur.

  Eğitime Kimler Katılabilir ?
  • Çocuk ve Ergen Psikiyatristleri ve Asistanları,
  • Psikologlar,
  • Psikolojik Danışmanlar (PDR),
  • Rehber Öğretmenler,
  • Sosyal Hizmet Uzmanları,
  • Çocuk Gelişim Uzmanları,
  • Özel Eğitim Uzmanları,
  • Aile Danışmanları,
  • Tıp, Hemşirelik Mezunları ve bu branşlarda eğitimine devam eden son sınıf lisans ve lisansüstü üniversite öğrencileri eğitime katılabilirler.

  Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler;

  ·         Hastanelerde,

  ·         Psikoloji Polikliniklerinde,

  ·         Psikiyatrist Kliniklerinde,

  ·         Aile Danışmanlık Merkezlerinde,

  ·         Psikolojik Danışmanlık (PDR) Ofislerinde,

  ·         Okullarda, Ana okulu ve Kreşlerde Rehberlik servislerinde çalışma imkanı bulabilmektedirler.

  EĞİTİM SÜRECİ HAKKINDA BİLGİ


  • Eğitim Süresi : 30 gün
  • Eğitim Türü :Uzaktan Eğitim ile video ders
  • Belgelendirme : Üniversite onaylı sertifika
  • Sınav : Eğitim süresi (30 gün) içerisinde videolarınızı izleyip, sınavınızı en az 50 puan alarak tamamlamanız gerekmektedir. Her katılımcının 3 adet ücretsiz sınav hakkı bulunmaktadır. Sınavı başarı ile tamamlayan kursiyerlerin sertifikası bir sonraki ay E-Devlet'e yansıtılmaktadır.
  • Başvuru : Kursiyer, internet sitemizden üyelik hesabı oluşturup katılmak istediği eğitime kayıt ol seçeneği ile başvurusunu ve ödemesini yapar.