Menu
Sepetiniz

Yaratıcı Drama Liderliği / Eğitmenliği Sertifika Programı

Yaratıcı Drama Liderliği / Eğitmenliği Sertifika Programı
Yaratıcı Drama Liderliği / Eğitmenliği Sertifika Programı
YARATICI DRAMA NEDİR

Eğitimde yaratıcı drama; doğaçlama, rol oynama v.b. tiyatro ya da drama tekniklerinden yararlanılarak bir grup çalışması içinde bireylerin, bir yaşantıyı, bir olayı, bir fikri, kimi zaman bir soyut kavramı ya da bir davranışı, eski bilişsel örüntülerinin yeniden gözden geçirildiği “oyunsu” süreçlerde anlamlandırılması, canlandırılmasıdır. Eğitim ve öğretimde yaratıcı dramanın işlevi oldukça önemlidir.

YARATICI DRAMA EĞİTİMİNİN AMACI

Drama yönteminde, bütün duyu organları kullanıldığı için çocuğun dikkat, algılama, dinleme, konuşma, bedeni de kullanarak anlatma ve yorumlama gibi iletişim becerileri gelişmektedir. Böylece sorunlarını ifade edebilmeyi ve yorumlamayı öğrenir. Drama, çocuğun utangaçlık, çekingenlik vb. olumsuz duygulardan arınmasını sağlar.

Yaratıcı Drama Eğitmenliği İle Yetiştireceğiniz Bireyler;

 • Hayal gücünü geliştirir,
 • Bağımsız düşünebilmeyi sağlar,
 • İş birliği yapabilme özelliğini geliştirir,
 • Sosyal ve psikolojik duyarlılık yaratır,
 • Dört temel dil becerisini ( konuşma, dinleme, okuma, yazma ) kazandırır, dilin kullanım alanlarını ve kalitesini zenginleştirir,
 • Sözel olmayan iletişimin öğrenilmesini sağlar,
 • yaratıcılık ve estetik gelişimini sağlar,
 • Etik değerlerinin gelişmesine olanak sağlar,
 • Kendine güven duyma, karar verme becerilerinin gelişmesini sağlar,
 • Kaslarını hareket ettirirken yeni yöntemleri bulmayı, denemeyi ve bedenini çok yönlü geliştirmeyi sağlar,
 • Çevresindeki canlı ve cansız varlıkları tanıma ve algılamayı öğretir,
 • Hata yapma korkusu olmaksızın yeni davranışlar geliştirmeyi sağlar,
 • Drama sanat formlarına duyarlılık göstermeyi sağlar,
 • Çocukta sanat eğilimlerini başlatır ve sanatı özellikle de tiyatroyu sevmesine katkıda bulunur,
 • Duygunun sağlıklı bir şekilde boşalımından yararlanmayı sağlar,
 • Duygunun denetlenmesi, onun bastırılması anlamına gelmez,
 • Bütün insanlar zaman zaman hissettikleri öfke, korku, kaygı, kıskançlık, dargınlık gibi duygularını bu temaların ifade edildiği oyunlarda rol alarak boşaltabilir ve gerilimden kurtulabilirler,
 • Çocuğun eleştirel düşünme yeteneğinin gelişmesine katkıda bulunur. Böylece çocukta olay, olgu ve kavramları bir mantık süzgecinden geçirme yeteneği oluşur ve kendisine sunulan her şeyi olduğu gibi kabullenmeden araştırıcı olmaya yönelir,
 • Öncelikle öğrencinin kendini tanımasını sağlar. Kendinde bulunan özelliklerle başkalarını karşılaştırabilme yetisi sağlar,
 • Başkaları ile benzerliklerini keşfetmesini sağlar,
 • Kendinde geliştirmek istediği yanlarıyla ilgilenmesini, kendini eleştirebilmesini sağlar,
 • Kendini ifade etmede gerek duyduğu kaynaklara ulaşma gerekliliğini fark ettirir,
 • Bilgiye ulaşmaya ve onu kullanmaya istekli duruma gelir,
 • Kendini ifade etmede güven kazanır,
 • Farklı olay ve durumlarla ilgili deneyim kazandırır,
 • Yapılan etkinlerde ele alınan konuların içeriği bakımından çocukta ahlaki, milli ve manevi değerlerin gelişmesi sağlanabilir.

Eğitim İçeriği

 • Bireysel Özellikler
 • Bireysel Özelliklerin Tanınması
 • Bireyler Arası İletişim ve Etkileşim
 • Gruplar Arası İletişim ve Etkileşim
 • Duyu Çalışmaları
 • Yaratıcı Dramanın Oyunla İlişkisi
 • Rol Oynama ve Doğaçlama Kavramları
 • Yaratıcı Dramanın Kuramsal Boyutu
 • Yaratıcı Dramanın Kuramsal Boyutu ile Atölye Çalışmaları Arasındaki İlişkiler
 • Yaratıcı Dramada Anılardan Yararlanma
 • Yaratıcı Dramanın Psikolojik Boyutu
 • Empati Kurma ve Yaratıcı Drama Arasındaki İlişkiler
 • Resim, Fotoğraf, Müzik, Heykel vb. ile Yaratıcı Drama
 • Yaratıcı Drama ve Öykü Arasındaki İlişkiler
 • Öyküden Dramaya
 • Yaratıcı Drama ve Şiir Arasındaki İlişkiler
 • Şiirden Dramaya
 • Yaratıcı Drama ve Masal Arasındaki İlişkiler
 • Masaldan Dramaya
 • Yaratıcı Drama ve Toplumsal Sorunlar Arasındaki İlişkiler
 • Kitle İletişim Araçlarından Yaratıcı Dramaya
 • Yaratıcı Drama Eğitim Programının Değerlendirilmesi
 • Öneri ve Gelecek için Beklentiler
 • Bireysel Özellikler Açısından Kendini Değerlendirme
 • Kukla yapımı ve oynatımı

YARATICI DRAMA EĞİTİMİNE KİMLER KATILABİLİR?

 

 •          Psikologlar,
 •          Psikolojik danışmanlar,
 •          Aile danışmanları,
 •          Sosyologlar,
 •          Özel eğitimciler
 •          Çocuk gelişimciler,
 •          Okul öncesi öğretmenleri
 •          Sınıf öğretmenleri,
 •          Edebiyat öğretmenleri,
 •          Türkçe öğretmenleri ve diğer tüm öğretmenler,
 •          Alana ilgi duyan herkes başvuruda bulunabilir.

EĞİTİM SÜRECİ HAKKINDA BİLGİ


 • Eğitim Süresi : 60 gün
 • Eğitim Türü :Uzaktan Eğitim ile video ders
 • Belgelendirme : Üniversite onaylı sertifika
 • Sınav : Eğitim süresi (60 gün) içerisinde videolarınızı izleyip, sınavınızı en az 50 puan alarak tamamlamanız gerekmektedir. Her katılımcının 3 adet ücretsiz sınav hakkı bulunmaktadır. Sınavı başarı ile tamamlayan kursiyerlerin sertifikası  bir sonraki ay E-Devlet'e yansıtılmaktadır.
 • Başvuru : Kursiyer, internet sitemizden üyelik hesabı oluşturup katılmak istediği eğitime kayıt ol seçeneği ile başvurusunu ve ödemesini yapar.


Eğitmen

Dr.Öğrt.Üyesi Erdinç ÖCAL


1980 yılında Trabzon’da doğmuştur. 2003 yılında Gazi Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümünden mezun olmuştur. Aynı üniversitede 2007 yılında yüksek lisans, 2014 yılında ise doktora eğitimini tamamlamıştır. 2000-2003 yılları arasında Başkent Tiyatrolarında drama liderlik eğitimi almıştır. 2000-2016 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent Tiyatrolarında, yönetmen, oyuncu, reji asistanı, sahne amiri, drama eğitmeni olarak görev yapmıştır. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Geleneksel Türk Tiyatrosu (Kukla ve Ortaoyunu) alanında somut olmayan kültürel miras taşıyıcısıdır. Muş Alparslan Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim dalında öğretim üyesi olarak görev yapmakta olup, ilgi alanları arasında “eğitimde drama, kukla, karagöz-hacivat, eğitimde alternatif yöntemler” konuları yer almaktadır.

Daha Detaylı bilgi için Tıklayınız..