Kodlama Nedir ? Geleceği Kodlamak..

 

Bilgisayar programlama; problemleri çözmek, insan ile bilgisayar etkileşimini sağlamak ve belirli bir görevi bilgisayarlar tarafından gerçekleştirmek için çeşitli komut setleri ile yapılan uygulama ve geliştirme sürecidir (Business Dictionary, 2015).

 

Kodlama nedir diye düşünüldüğünde eğitimsel olarak kullanımı 60’lı yıllarda Logo programlama dilinin kullanımı ile başlamıştır

 

Kodlama eğitimi ile küçük yaştaki öğrencilerin geleneksel programlama dillerinin karmaşık kod yapılarını öğrenmelerine gerek kalmadan, uygulama yazabilmeleri sağlanmaktadır.  Matematiksel düşünme becerisi zayıf olarak nitelendirilen öğrencilerin karmaşık bilişimsel düşünme beceriler geliştirmelerine ve karmaşık matematiksel fikirleri kullanmalarına yardımcı olunmaktadır. Bilgisayar programlama veya kodlama eğitimi öğrencilerdeki bilişimsel düşünmeyi (computational thinking) geliştirmek amaçlı da kullanılmaktadır. 


Kodlama eğitimi ülkelerin eğitim sistemlerinde farklı isimlerle adlandırılsa da genel anlamda kodlama ve programlama mantığı üzerinden ilerler. Örnek vermek gerekirse;

  • Belçika’da “bilişimsel düşünce ve programlama”,
  • Bulgaristan’da “algoritmik problem çözme ve programlama”,
  • Estonya’da “programlama”,
  • İspanya’da “programlama, algoritma ve robotik
  • İngiltere’de “computing” (European Schoolnet, 2014)

 

Türkiye’de ise Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi 2012 yılında yayınlanan öğretim programı ile 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda seçmeli olarak okutulmaya başlanmıştır (TTKB, 2015). Bu öğretim programı doğrudan kodlama üzerine veya bilgisayar yazılım geliştirmeye yönelik bir program değildir. Ders kapsamındaki yeterlilikler “bilişim okur-yazarlığı, bilişim teknolojilerini kullanarak iletişim kurma, bilgi paylaşma ve kendini ifade etme, araştırma yapma, bilgiyi yapılandırma ve işbirlikçi çalışma, problem çözme, programlama ve özgün ürün geliştirme" olarak belirlenmiştir. Program içinde sosyal kodlama ortamlarının kullanılması teşvik edilmekte ancak kodlamaya özel bir müfredat henüz bulunmamaktadır.

 

Yakın dönem içerisinde Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersinde kodlama üzerine daha fazla ağırlık verilmesine karar verilmiştir ve MEB tarafından bu konuda çalışmalara başlanmıştır.

 

Kodlama nedir dediğimizde karşımıza çıkan tüm cevaplar aslında kısa bir başlık altında toplanmaktadır. Bilim, Teknoloji ve Dinamizm


Tüm dijital teknolojilerin programlanabilir oldukları düşünüldüğünde kalkınma için kodlamanın, dolayısıyla yetişmiş insan gücü için kodlama eğitiminin ne derece önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. Günümüzde, çağın ihtiyaçları doğrultusunda hareket edebilmek için aslında kodlama eğitimi bir ihtiyaçtan daha çok bir zorunluluk olmaya başladığı görülmektedir. 

 

Kodlama eğitimi sürecinde öğrenciler sadece kodlamanın nasıl yapılacağını öğrenmemekte, öğrenme için kodlamayı kullanabilmektedirler. Örneğin Matematik veya bilişimsel düşünmeyi öğrendikleri gibi problem çözmeyi, proje tasarlamayı ve fikirler arasındaki iletişimi sağlamayı da öğrenmektedirler. Bu beceriler sadece bilgisayar bilimcileri için değil yaş, ilgi alanı ve mesleklerden bağımsız olarak herkesin ihtiyacı olan beceriler olarak görülebilirler.

 

Kodlama nedir sorusunun cevabını bulabilmek adına bir Kodlama ve Robotik Eğitmeni olmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

 

Kodlama ve bilim dünyasındaki yeni gelişmeleri takip etmek isteyenler buraya, konuyla ilgili haberlere ulaşmak isteyenler buraya tıklayabilirsiniz.