Son dönemde internet üzerinden, sosyal medyadan o kadar fazla yanlış bilgi verilmekte ki bu yazıyı yazma ihtiyacı duyduk. Mağdur olmak istemiyorsanız lütfen sonuna kadar okuyunuz ve uygulayınız.

 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI UZAKTAN ÖĞRETİM YAPAN
DERSHANE VE KURSLAR YÖNERGESİ

 

Mevzuat için Tıklayınız..

 

Mevzuat da belirtilen aşağıdaki maddeler çok önemlidir ;

 

Uzaktan öğretim programları

MADDE 16 – (1) Kurumlarda;

a) Uzaktan öğretim tekniklerine uygun olarak hazırlanarak Bakanlıkça uygun görülen öğretim programları,

b) Bakanlıkça daha önce uygun görülen öğretim programlardan uzaktan öğretim tekniklerine uyarlanan öğretim programları uygulanır.

Öğrenci/kursiyer başarısının değerlendirilmesi

MADDE 17 – (1) Kurumlarda öğrenci/kursiyer başarısının değerlendirilmesi, Millî Eğitim Bakanlığı Özel Dershaneler Yönetmeliği ile Millî Eğitim Bakanlığı Özel Kurslar Yönetmeliği hükümlerine,

b) Öğretim programının uygulama esaslarına göre yürütülür.

(2) Kurs bitirme belgesi alacakların sınavlarının, kurumun bulunduğu merkezde yapılması esastır. Ancak farklı merkezlerde en az yirmi kursiyerin katılması hâlinde ilgili valiliklerden de izin alınarak sınav yapılabilir.

 

Yani denilmektedir ki, istenilen her kurs uzaktan verilemez, bu konuda Bakanlıkça belirlenmiş kurslar açılabilir.

 

Kurs programı açılmış olsa dahi Kurs bitirme belgesini almak için kurumun bulunduğu merkezde sınav olunması gerekmektedir.

 

Yani katılacağınız kurs merkezi size MEB onaylı belge vereceğini söylüyorsa öncelikle uzaktan eğitim ile sınav olamayacağınızı bilmelisiniz. Eğer böyle bir durum varsa bir usülsüzlük söz konusudur ve yasal işlem sonucu kursun ve sertifikaların iptaline hatta kurumun kapatılmasına kadar gidebilir.

 

Bazı araştırmalarımız göstermektedir ki; örgün eğitim olarak yapılması zorunlu olan kurslara uzaktan eğitim olarak kayıtlar alınmakta, sadece kitap-doküman gibi materyaller ile sertifika verileceği bildirilmektedir. MEB Müfettişlerinin yapacağı bir denetimle bu belirlenirse, size de kuruma da pahalıya mal olacaktır.