Öğrenci Danışmanlığı Sertifika Programı’na katılan öğretmenlerden olumlu geri dönütler alıyoruz. Genelde söylenen; “ Türkiye’de bilinen koçluk algısı ile eğitimlerde aktardığımız Uluslararası standartlarda kabul gören koçluk eğitimleri arasında dağlar kadar fark olduğudur. “

Eğitim Koçluğu ile Öğrenci Koçluğu arasında ne gibi farklar bulunur ?

Genelde bize gelen sorular arasında bu soru göze çarpar. Bize göre:

  • Eğitim koçluğu ; eğitim sürecine yapılan koçluktur. Öğrencinin eğitim&öğretim faaliyetlerine ve derslerine odaklı bir koçluk türüdür. Öğrenmeyi öğrenme süreci, öğrencinin eksiklerini görmesi ve bunları gidermesi, sınavlarda nasıl yol izleyeceği ve ders programları oluşturması gibi eğitim hayatına yönelik bir süreçtir.
  • Öğrenci koçluğu ; ise; bir birey olarak öğrencinin süreciyle ilgili yürütülen koçluktur. Öğrencinin; okul, sosyal çevre, aile hayatında karşılaştığı sorunların üstesinden gelmesine yapılan koçluktur. Hedef belirleme, olumsuz inançlarından kurtulma, heyecan ve stres yönetimi, zamanı etkili yönetme, etkili iletişim ve etkili ders çalışma yöntemleri, daha iyi bir birey olma anlamında yapılması gerekenleri içerebilir.

Maalesef ülkemizde koçluk ; birine akıl vermek, çocuğa hangi soruyu nasıl yapacağını göstermek, öğrenciyi soru çözmeye teşvik etmek olarak bilinmesine rağmen gerçekte Koç (Coache) öğrenciye bilgi aktarmaz, akıl vermez ve nasıl yapması gerektiğini söylemez. Bunun yerine öğrencinin kendi içinde gerçekte ne istediğini keşfetmesini ve değişim için kullanacağı kaynakları bulmasını sağlar. Değişim kişinin kendi içinden gelirse başarıya ulaşılır. Yoksa dışarıdan istediğiniz kadar “ders çalış çocuğum“ deseniz bile bu nasihatten öteye gidemiyor.

“ Yapageldiklerinle aldığın sonuçlar değişmiyorsa, Farklı şeyleri denemenin zamanı gelmiştir. ”

Dershanelerin kapatılma süreciyle birlikte bir çok dershane, adına koçluk dediği bu sürece, bildikleri eğitim metodlarıyla dahil olmaya çalışmaktadır. Bu da insanlarda kavram kargaşası doğuruyor. Bunun için eğitim almadan önce mutlaka detaylı olarak eğitim içeriği ve uluslararası standartlarda eğitim verilip verilmediğini sorgulamak gerekmektedir. Akademi Duru olarak Uluslararası Koçluk derneğinin (Association for Coaching) standartlarında içeriğe sahip sertifika programı sunulmaktadır. Bu konuda dileyene ücretsiz (hediye) ön görüşmemiz ile en doğru bilgiyi aktarmak için hemen randevu alabilirsiniz.